Vyšla první kniha o asistenčních psech pro děti

29. 6. 2020

Tři čtvrtě roku připravovala organizace Pestrá, o. p. s, která se zabývá výcvikem asistenčních psů pro lidi s různými druhy postižení, velké překvapení a nyní vám přináší v České republice zcela první ucelenou publikaci popisující sociální a kynologické aspekty výcviku asistenčního psa pro dítě se zdravotním postižením.

Publikace s názvem „Asistenční pes pro dítě se zdravotním postižením“ poskytuje komplexní pohled na získání asistenčního psa pro dítě s různým zdravotním postižením a příchod tohoto psa do rodiny. Provede vás celým procesem vzájemného poznávání dítěte a asistenčního psa a předáním psa do rodiny. Tento proces zahrnuje hledisko dítěte, jeho rodinných příslušníků i samotného psa a pracovníků výcvikové organizace. Zároveň nahlíží do budoucnosti, jak se dítě s různým postižením může po boku asistenčního psa rozvíjet v různých oblastech svého života.

Představí vám veškeré sociální a kynologické situace, se kterými se dítě a jeho rodina setká od doby požádání o psa až do doby formálního předání psa do rodiny. Doplňují ji příklady reálné komunikace mezi rodinou a výcvikovou organizací, postřehy rodičů, popisy canisterapie, ukázky dokumentů organizace aj.

Kniha je určena jak rodinám, které se rozhodují pro asistenčního psa pro své dítě, nebo takového psa již mají, tak odborníkům, kteří v dané oblasti pracují (např. sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pedagogům, terapeutům, lékařům, kynologům). Dále studentům příslušných oborů i dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

V textu je zohledněna i připravovaná legislativa týkající se této oblasti (Návrh zákona o některých právech osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikem), při jejímž zrodu stála jedna z autorek knížky, Jana Sirotková, ředitelka Pestrá, o.p.s.

Knihu společnými silami napsaly vedoucí sociální služby Klára Pragerová a ředitelka Jana Sirotková, o vše ostatní se postaralo Nakladatelství PASPARTA. Koupit si ji můžete na e-shopu Nakladatelství PASPARTA zde, v oblíbených knihkupectvích i přímo v Pestré, kde bude pouze k osobnímu odběru. Objednávky můžete posílat na info@pestra.cz.


Zdroj: První publikace svého druhu v ČR, Pestrá, o.p.s.

Související

Virtuální běh pro Paraple se letos uskuteční od 1. do 29. května. Zapojte se!

Přejít na článek