Výzkum KPMG o reportování CSR 2013

1. 1. 2014

Aktuálně uveřejněný výzkum KPMG o reportování společenské odpovědnosti 2013 přináší přehled o současných světových trendech v CSR.

Výzkumu se zúčastnilo 4 100 společností ze 41 zemí světa. Podobný výzkum provádí KPMG již 20 let.

Z výzkumu mimo jiné vyplývá, že Amerika nahradila dosavadního leadera v reportování, Evropu, a to především díky markantnímu nárůstu společensky odpovědných firem z Latinské Ameriky. Největší nárůst vykazování společensky odpovědných aktivit zaznamenal automobilový průmysl (77 %) a telekomunikace (75 %) oproti datům z roku 2008 (49 % a 47 %). Dle výzkumu KPMG letos více než polovina firem po celém světě (51 %) zahrnuje informace o CSR do své výroční zprávy. To je výrazný nárůst oproti roku 2011, kdy tak činilo 20 % firem. V roce 2008 zahrnulo CSR aktivity do výroční zprávy pouhých 9 % firem.

Poslední čísla tak dokazují, že společenská odpovědnost a reporting společensky odpovědných aktivit firem nabývá v posledních dvou desetiletí na významu a společenská odpovědnost se u velkých hráčů pomalu stává běžnou součástí obchodní praxe.

Závěrečnou zprávu z výzkumu včetně kompletních výsledků v aj naleznete zde.