Women’s Empowerment Principles

17. 6. 2014

Principy UN Global Compact a UN Women přináší způsob, jak zlepšit postavení žen na pracovišti, pracovním trhu i ve společnosti.

Principy Women’s Empowerment jsou výsledkem spolupráce mezi agenturou OSN pro genderovou rovnost, programu OSN pro posílení žen (UN Women) a UN Global Compact.

Posílení žen napříč všemi sektory a úrovněmi ekonomické aktivity je důležité pro růst ekonomiky, stability a spravedlnosti ve společnosti, rozvoj, udržitelnost a zlepšení kvality života nejen žen, ale i mužů, rodin a celé společnosti.

Sedm základních principů k posílení žen signatáře zavazuje k:

  • podpoře rovnosti žen a mužů směřující od vedení podniku
  • dodržování lidských práv a nediskriminaci mužů i žen
  • dbání o zdraví, bezpečnost a blahobyt všech zaměstnanců a zaměstnankyň
  • podpoře vzdělání, odborné přípravy a profesního rozvoje žen
  • implementaci obchodních praktik, které posílí ženy
  • podpoře rovnosti skrze společenské iniciativy
  • měření a zveřejňování zpráv o pokroku v dosažené rovnosti žen a mužů

Současný výzkum vypovídá o tom, že genderová rozmanitost pomáhá v lepší koordinaci soukromých a veřejných zájmů. Rovněž vlády zaznamenávají, že začlenění žen zrychluje rozvoj, pomáhá v naplňování rozvojových cílů tisíciletí a národních ekonomických a rozvojových plánů. I přesto však v mnoha zemích ženy stále čelí diskriminaci, marginalizaci a vyloučení i přesto, že rovnost je univerzálním lidským právem.

Zapojení ženského talentu, dovedností, zkušeností a energie vyžaduje promyšlenou strategii. Principy k posílení žen poskytují několik návodů a poznatků, které mohou nejen soukromému sektoru pomoci v podpoře genderové rovnosti na pracovišti, trhu práce a ve společnosti. Reflektují rovněž zájmy vlád a občanské společnosti a stejně jako další mezinárodní standardy a úmluvy, pomáhají snaze o více rovnostářský svět, kde má každý svou příležitost.

A jaký přístup mají k těmto principům ředitelé významných korporací?

„Genderová rovnost a posílení žen jsou velmi důležité. Závazek dodržování principů jsme podepsali, jelikož má smysl. Jsme odhodláni posílit naše obchodní aktivity a programy, které povedou k rovnosti, rozšiřování kapacit a vzdělání pro ženy a dívky.“

Paul Bulce, CEO, Nestlé

„Diverzita, inkluze a další iniciativy jsou jádrem obchodní strategie Deloitte. Právě spojení sil a schopností, různých zkušeností a pozadí umožňuje Deloitte přinášet odlišné perspektivy pro požadavky našich klientů, stejně jako vytvořit kulturu, která je magnetem pro talenty. Principy k posílení žen podtrhují náš závazek propagovat rovnost skrze společnost Deloitte a další firmy po celém světě.“

James H. Quigley, CEO, Deloitte Touche Tohmatsu

„Dnes žijeme ve světě masivních změn a diverzity. Nemůžeme si dovolit ztrácet kapacity poloviny populace kvůli starým zvyklostem. Musíme posílit nové smýšlení, nové způsoby jak přeorganizovat naši společnost, ekonomiku a podnikání. To vyžaduje inovaci a energii všech lidí. Z toho důvodu jsme se zavázali k dodržování principů k posílení žen a budeme se podle nich řídit. Naši zaměstnanci – ženy i muži to očekávají a naši zákazníci a investoři na to spoléhají.“

Ben Verwayyen, CEO, Alcatel-Lucent

Připojte se také! K dodržování těchto principů se může zavázat i ředitel/ka vaší firmy na následujícím odkazu.