Young Caritas vyzývají k pomoci seniorům

16. 4. 2021

Young Caritas, kteří působí pod organizací Charita ČR, startují novou iniciativu "Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj". Na platformě Young Caritas vznikne síť partnerů, kteří budou přispívat k naplňování vybraných Cílů udržitelného rozvoje.

Při příležitosti Světového dne zdraví odstartovali Young Caritas novou iniciativu, která pomůže České republice na cestě za udržitelným rozvojem. Chystají se vytvořit stabilní síť partnerů, kteří budou zvyšovat povědomí o této problematice a zároveň vytvářet příležitosti, aby se do změny mohlo zapojit co nejvíce mladých lidí. V prvním kroku nazvaném Zdraví a kvalitní život se zaměří na duševní zdraví seniorů nejen v době pandemie.

Cíle udržitelného rozvoje
Na summitu OSN v září 2015 přijali světoví zástupci v rámci Agendy 2030 celkem 17 cílů udržitelného rozvoje. Úkolem nové iniciativy Young Caritas, která nese název „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj“, je vytvořit napříč všemi sektory stabilní síť partnerů , kteří budou společnými silami pomáhat České republice dosahovat těchto cílů ve třech základních oblastech – Klimatická opatření, Méně nerovností a Zdraví a kvalitní život.

Rozhodli jsme se zaměřit na tyto tři oblasti proto, že nejvíce souzní s dlouhodobou činností Charity Česká republika u nás i ve světě. Ta poskytuje sociální a zdravotní služby lidem v tíživé situaci nebo akutní nouzi a pomáhá i těm, kteří jsou postižení živelními katastrofami či válečným konfliktem. Zároveň bojuje za práva všech lidí bez ohledu na rasu či náboženské vyznání,“ říká koordinátor projektu David Zítek.

Pomoc seniorům
Tematickou linkou bude v první fázi Zdraví a kvalitní život, přičemž hlavní pozornost zaměříme na duševnímu zdraví seniorů v této nelehké době. Ti totiž trpí nejen neustálým nebezpečím, které jim hrozí v souvislosti se současnou pandemií, ale také odloučením od svých blízkých, kteří je nemohou navštěvovat doma ani v pečovatelských domovech. Cílem iniciativy je sezvat relevantní partnery ke kulatému stolu a společně s nimi naplánovat aktivity, která umožní mladým lidem pomocí seniorům, kteří se v důsledku současné situace ocitli v izolaci.

Hlas mladých lidí
Charita Česká republika se dlouhodobě zaměřuje na práci s mladými lidmi, ve kterých se snaží probouzet solidaritu i společenskou odpovědnost. Proto její sekce Globálního rozvojového vzdělávání přenesla do České republiky celoevropskou platformu Young Caritas, na které iniciativa vznikla. „Chceme mladé lidi motivovat a zároveň jim vytvářet příležitosti pro pozitivní ovlivňování svého okolí. Pomoc seniorům, pro které je dnešní doba psychicky velmi náročná, je přesně takovou činností,“ říká Zítek a dodává, že klíčové teď bude, jací partneři se k iniciativě přidají.

Připojit se můžete každý
Členové Young Caritas proto nyní vyzývají zástupce soukromého, veřejného i občanského sektoru, kteří by mohli přispět v pomoci našim seniorům, aby se přidali k iniciativě. Pomohou tak alespoň trochu lidem, kterým se možná v hlavách honí myšlenky, že je svět již zcela opustil. Projekt „Dialogem k partnerství pro udržitelný rozvoj“ podpořila pro letošní rok Česká rozvojová agentura.


Zdroj: Young Caritas vyzývají k pomoci seniorům, 7. 4. 2021. Dostupné ZDE.