YouthSpeak Forum po třetí!

5. 4. 2019

AIESEC, největší studenty řízená organizace na světě, opět přichází s iniciativou YouthSpeak, která šíří povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) mezi mladými lidmi.

Díky tomuto podmětu se opět můžeme přiblížit o krok blíže k naplnění všech 17 Cílů v rámci agendy OSN.

YouthSpeak vytváří povědomí o SDGs a zároveň motivuje mladé lidi vyjádřit své názory, jak se postavit řečeným klíčovým výzvám. Vytváří tak prostor ambicím, které podněcují správné směřování světa.

Jako součást celosvětové iniciativy YouthSpeak připravuje v květnu AIESEC Česká republika konferenci YouthSpeak Forum s letošním mottem „Žijme bez zbytečného odpadu.“

YouthSpeak Forum (YSF) je událost, která spojuje mladé lidi, velké i malé firmy a neziskové organizace jako jednu společnost, motivuje veřejnost pro řešení globálních problémů a ovlivňuje jednání v rámci České republiky. Letošní ročník se zabývá aktuálními problémy a to v podobě SDG 12; Odpovědná výroba a spotřeba a SDG 14; Život ve vodě. Díky této akci se účastník dozví, jaký je pohled velkých společností na tyto problematiky a jak se k nim staví. Zároveň nám neziskové organizace přinesou různé nápady, jak naložit s danými problémy.

Třetí ročník konference YouthSpeak Forum se opět koná v Praze začátkem května a nese název „Žijme bez zbytečného odpadu.“ Odpad bude hlavním tématem celé akce. V rámci SDG 12 se zaměříme na plýtvání jídlem a jak mu předcházet či zcela zamezit. V rámci SDG 14 se podíváme pod pokličku odpadu z plastu, které se v ČR vyprodukuje. Účastníci tak zjistí, jaké jsou alternativy plastu, jak celkově funguje recyklace a co sami pro tento problém mohou udělat.

V minulém ročníku jsme se zaměřili na SDG 3 Zdravý a kvalitní život, SDG 11 udržitelná města a obce a SDG 12 Odpovědná spotřeba a výroba. Pod záštitou Hlavního města Prahy jsme vytvářeli projekty, které změní Česko. V letošním roce se zaměříme, namísto vytváření projektů, na panelovou diskuzi se společnostmi. Takto mohou účastníci debatovat s velkými korporáty o tom, co by mohli dělat jinak, jak některé problémy vyřešit, jaký je pohled mladých lidí na jejich počiny nebo je naopak pochválit za jejich udržitelné chování. Společností tímto získají inspiraci pro zkvalitnění svých projektů či nápady na projekty nové.

Letos se opět potkáme ve velké zasedací síni Magistrátu hlavního města Prahy a to v pátek 3. 5. 2019. Přijď ukázat, že tyto problémy ti nejsou lhostejné a zapoj se do iniciativy YouthSpeak a zjisti, jak můžeš bojovat se zbytečným odpadem!

Nezapomeň se zaregistrovat na youthspeak.aiesec.cz/registrace a více informací zjistíš zde: youthspeak.aiesec.cz.

AIESEC je největší studenty řízená mezinárodní organizace, která rozvíjí mladé lidi skrze příležitosti v mezinárodním prostředí. Věří, že všichni mladí lide by měli mít možnosti a podporu, které je povedou k objevení jejich dovedností a naplnění svých osobních cílů. Dávají mladým lidem možnost pracovat na praktických úkolech u nás i v zahraničí. Umožňují jim poznat svět, udělat důležitá rozhodnutí a objevit to, na čem jim doopravdy záleží. A to vše především skrze zahraniční stáže.


Zdroj: AIESEC Česká republika, aiesec.cz