YouthSpeak Forum se poprvé uskuteční v Praze

21. 3. 2018

AIESEC, největší studenty řízená organizace na světě, chystá v Praze významnou akci, která šíří povědomí o SDGs mezi mladými lidmi. Iniciativa YouthSpeak byla založena právě na podporu dosažení 17 Cílů udržitelného rozvoje.

Iniciativa YouthSpeak se zabývá se otázkami, které mají smysl, vytváří povědomí a motivuje mladé lidi, protože jim dává prostor vyjádřit své názory na klíčové výzvy, ambice a směřování světa. Jako součást celosvětové iniciativy YouthSpeak připravuje v květnu AIESEC Česká republika konferenci YouthSpeak Forum – Projekty, co změní Česko.

Cílem konference YouthSpeak Forum (YSF) je motivovat studenty, mladé lidi, manažery firem, zakladatele start-up a neziskové organizace k zapojení se do řešení vybraných globálních problémů a nastartovat tak pozitivní změny ve věcech, na kterých jim záleží. Během dne tak účastníci konference získají pohled na globální problémy a inspirují se od zástupců firem a odborníků. Načerpají nové znalosti na workshopech, diskutují o řešeních a následně společně přichází k nápadům a pracují na vytvoření nových projektů, které pomohou změnit naše okolí k lepšímu.

První ročník konference YouthSpeak Forum se loni konal 5. května 2017 v Brně za podpory Jihomoravského kraje a byl zaměřený na tři Cíle udržitelného rozvoje – na SDG 4 (Kvalitní vzdělání), SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba) a SDG 16 (Mír, spravedlnost a silné instituce). Z řad přednášejících se konference zúčastnili: Michal Broža, vedoucí Informační kanceláře OSN v Praze, Pavla Gomba, výkonná ředitelka UNICEF Česká republika, Miroslav Kubásek, radní JMK pro životní prostředí, Pavel Kandalec, profesor Právnické fakulty Masarykovy Univerzity, zástupci Amnesty International a zakladatelé motivačního diáře Doller, Jiří Doležal a Jan Emler.

Vítězným projektem se stal nápad Eat me twice. Tento projekt se zaměřuje na plýtvání potravinami a přispívá k naplnění SDG 12 v České republice. Podporu na realizaci získal projekt od společnosti Tesco a jejich programu Perfectly Imperfect. Dále také rychlerostoucí opadový strom Oxytree, který je ideální k řešení problémů objevujících se z nedostatků dřeva.

Letošní ročník se presouvá do Prahy, kde se uskuteční 11. května 2018. Mezi vybrané Cíle udržitelného rozvoje, kterými se konference bude zabývat, patří SDG 3 (Zdraví a kvalitní život), SDG 11 (Udržitelná města a obce) a SDG 12 (Odpovědná výroba a spotřeba).

Příležitost pro firmy, start-upy a neziskové organizace

Konference YouthSpeak Forum pomáhá vysvětlit, jakým způsobem se SDGs dotýkají nás všech. Nabízí tak možnost propojit studentskou, firemní a startup-ovou sféru a iniciovat všechny strany k zapojení se do řešení vybraných globálních problémů a vytvoření nových projektů, které pomůžou nastartovat pozitivní změny ve věcech.

Využijte jako firma možnost přispět k naplnění SDGs a zapojte se do iniciativy YouthSpeak Forum. To díky sdílení vašich odborných zkušeností a podpoření nápadů na projekty od mladých lidrů, kteří mají zájem svými inovativními nápady přispět nejen k lepšímu Česku, ale i k celému světu. V případě zájmu o spolupráci se obraťte na Eriku Mazuchovou z AIESEC (erika.mazuchova@aiesec.cz).

Více informací o konferenci YouthSpeak Forum, kterou pořádá AIESEC Česká republika, naleznete na http://youthspeak.aiesec.cz.


Zdroj: AIESEC Česká republika, https://aiesec.cz/