Začátkem března slavíme Mezinárodní den žen: Jaké jsou pracovní podmínky žen včetně odměňování ve Fair & Bio pražírně?

7. 3. 2023

Mezinárodní den žen už nebývá vnímán jako socialistický večírek plný rudých karafiátů, ale jako oslava žen. V této souvislosti (a naštěstí nejen 8. března) se diskutují i otázky rovnosti žen a mužů, mezi něž spadají i důstojné pracovní podmínky, rovné příležitosti a mzdy. Změny v otázce rovnosti se naštěstí nejen diskutují, ale také zohledňují ve firmách a dalších institucích. Příkladem může být i Fair & Bio pražírna, která jako sociální podnik prosazuje rovnost pracovních podmínek. Zapojením do systému fair trade navíc pomáhá zlepšit životní a pracovní podmínky žen-pěstitelek kávy v zemích globálního Jihu.

Rovné postavení žen

Mezinárodní den žen, který slavíme 8. března, stanovila Organizace spojených národů k výročí stávky švadlen v New Yorku v roce 1908. Je připomínán jako den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír i rozvoj. Nerovné postavení žen ve společnosti, na které poukazuje i tento svátek, se projevuje ve všech oblastech života, zůstaňme však na poli pracovním.

Popsat veškeré aspekty, ve kterých je pracovní trh k ženám nefér, by vydalo na samostatnou sérii článků, ale připomeňme si alespoň některá fakta. Příčinou nerovného postavení žen celkově je netransparentní odměňování, rozdíl ve výdělcích žen a mužů, podhodnocení oborů, kterým se převážně věnují ženy, nedostatek flexibilních úvazků a zařízení pro předškolní děti i neplacená práce v domácnosti. Žena, která dnes chce zvládnout všechny své role (rodinnou, pracovní, partnerskou, v domácnosti a další) je tak v podstatě neustále přetěžovaná, a co hůř – žije s pocitem, že musí být neustále k dispozici, připomíná právnička Šárka Homfray ve své knize Proč jsme tak naštvané.

Méně peněz za stejnou práci?

Česká republika má osmý nejvyšší Gender Pay Gap (rozdíl ve výdělcích žen a mužů) v EU: 16,4 procent oproti unijnímu průměru, který je 13 procent. Víte, kdy je GPG nejvyšší? Mezi 40 až 44 lety, kdy dosahuje až 23 procent. Souvisí to zejména s mateřstvím a rodičovstvím. Důsledkem nižšího GPG je i následná nižší penze a z ní vyplývající chudoba seniorek.

Vize společnosti bez diskriminace

Pracovní podmínky se snaží narovnat jak velké firmy, tak menší podniky i veřejné instituce. Genderovou rovnost prosazuje i systém fair trade, jehož je Fair & Bio pražírna součástí. Obecně v sociální ekonomice pozorujeme větší zastoupení žen, která ze své podstaty řeší nejen zaměstnávání znevýhodněných, ale právě i důstojné pracovní podmínky pro všechny. Proto i systém fair trade dává ženám příležitost nejen k férové odměně a flexibilní práci, ale i k zapojení do vedoucích pozic. V ČR je sociální ekonomika rodu ženského spíše z jiného důvodu: v naší průmyslové zemi jsou muži více zapojeni v ​​„techničtějších” odvětvích, kde jsou i vyšší výdělky, zatímco ženy v těch „sociálnějších”, kde se vyskytují výše zmíněné rozdíly ve výdělcích žen a mužů.

Letité usilování o rovnoprávnost žen a mužů pravidelně připomíná i Organizace spojených národů, rovnost žen a mužů je jedním z Cílů udržitelného rozvoje (č. 5). Stranou nezůstává ani fakt, že i klimatická změna může být vyřešena lepším zapojením žen do udržitelného rozvoje.

Řešením férové odměny by mohl být koncept minimální důstojné mzdy, který vznikl jako příspěvek do sílící debaty o negativních dopadech nízkých mezd v České republice a o stále palčivějším fenoménu takzvané pracující chudoby, kdy lidé jen obtížně pokrývají náklady domácnosti, a to i přesto, že jsou normálně zaměstnaní. Dlouhodobě nízké mzdy, které se velmi často týkají právě žen, mohou vést k tomu, že upadají do dluhových pastí, hůře čelí rychle rostoucím cenám bydlení a stávají se závislé na sociálních dávkách.

Co to je důstojná mzda?

Koncept, který vychází z potřeb lidí. Jedná se o odměnu za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu. V roce 2022 činila 33 909 Kč a 39 974 Kč pro Prahu. Minimální důstojná mzda má pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností. Více informací zde.

Nekonečno rolí jedné ženy

Mezi ženy nejvíce znevýhodněné v pracovním prostředí jsou ženy s dětmi nebo pečující o rodinné příslušníky, i ženy se zdravotním znevýhodněním a starší ženy. Jak rovné pracovní podmínky nejen pro tyto skupiny žen zohledňují právě ve Fair & Bio pražírně? Vychází vstříc různým druhům úvazků, zaměstnávají zdravotně znevýhodněné ženy, ženy s malými dětmi, freelancerky i ženy vyššího věku, které se setkávají s diskriminací na pracovním trhu. Kolektiv pražírny se skládá z žen i mužů a gender pay gap tam nenajdete. Snaží se ovšem vyjít vstříc potřebám všech zaměstnanců, nejen žen nebo zdravotně znevýhodněných lidí. Jejich spolupráce je založena na vzájemném respektu i vyjednávání. Péče o všechny zaměstnance je dnes mnohem uvědomělejší, dochází i k lepšímu pracovnímu plánování. Všichni se stále společně rozvíjí a učí, jak přínosně spolupracovat v co nejpříjemnějším prostředí.

Ženy a muži v sociálním podniku

Zaměstnávání žen se zdravotním znevýhodněním není specifické oproti mužům. Z mé zkušenosti je to odvislé spíše od druhu a míry postižení a podle mě nejvíc od osobnosti daného člověka a jeho povahy,“ vypráví o svých zkušenostech asistentky ve Fair & Bio pražírně Zdenka Jansová, která dříve pracovala v sociálních službách. „Je to stejné jako u jakéhokoliv jiného zaměstnance – každý má nějaké silné a slabé stránky. Někdo je ochotný a snaživý, jiný třeba spíše liknavější. Nevnímám tedy rozdíl v tom, zda jde o ženu či muže. Proto se ani můj přístup k zaměstnancům nijak nelišil. Snad jen když šlo o manipulaci s těžkým břemenem – tam jsem poprosila spíš mužského kolegu,“ doplňuje Zdenka Jansová.

Ochutnejte kávu z rukou žen

Pražírna pravidelně na svůj blog píše články o tom, jak se žije pěstitelkám kávy, jakým výzvám čelí i jak je podporuje fair trade. V nabídce podniku už nějakou dobu najdete stálici, kávu z rukou žen, filtrovanou Guatemalu z hornaté oblasti Huehuetenango. Tamní pěstitelky díky zapojení do fair trade dostávají spravedlivě zaplaceno, organizaci si samy vedou, mají přístup k pěstitelské expertíze i ke vzdělání pro sebe a své děti.

O nerovnosti žen nejen na pracovním trhu je slyšet čím dál častěji. Zajímala by vás tato problematika více? S nadhledem a využitím faktických zjištění popisuje situaci žen na českém pracovním trhu Šárka Homfray ve sbírce 24 esejí. V knize „Proč jsme tak naštvané?“ podložené daty a výzkumy o postavení žen tato právnička a feministka ukazuje nejen důvody, proč jsou ženy tak naštvané, ale zároveň se ptá, proč nejsou naštvané ještě mnohem víc.

Co bychom si tedy jako veřejnost přáli k MDŽ? Rovnost šancí. Nerovnostmi totiž trpí nejen ženy, ale v důsledku celá naše společnost. Jak připomíná Organizace spojených národů, cílem nás všech by měla být vize společnosti bez diskriminace, stereotypů a násilí, založená na rovnosti, respektu a férovosti, zkrátka svobodě a rovném zastoupení.


Zdroj: Začátkem března slavíme Mezinárodní den žen, proto se pojďme podívat na pracovní podmínky žen včetně odměňování i na způsob, jakým k zaměstnávání přistupují ve Fair & Bio pražírně. Fair & Bio. Blogový článek.

Související

S kukuřičným cukrem na úklid bytu: Čisticí prostředky už mohou být plně biologicky odbouratelné

Přejít na článek

W4W rozšiřuje řadu svých projektů. Nově zajišťuje stravování i v mateřských školách

Přejít na článek