Začíná Akce Cihla, které již 20 let organizuje Portus Praha

1. 4. 2019

Tančete s Portus Praha za zbourání zdí, bariér a izolace lidí s mentálním postižením. Záleží na každém člověku, na každém tanečníkovi a na každém z nás.

Akce Cihla je celostátní benefiční sbírková a osvětová kampaň na podporu moderních sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením pořádaná a koordinovaná organizací Portus Praha, z. ú.

Jelikož den zahájení sbírky je i Mezinárodním dnem tance, uskuteční se ve spolupráci s tanečníky ze skupiny TiDiTaDe společný FlashMob pro AKCI CIHLA. TiDiTaDe jsou mistři západoafrického tance a hudby, kteří budou tančit s příznivci sbírkové kampaně AKCE CIHLA, zaměstnanci a klienty Portusu Praha (organizátor sbírky). Nenápadný sraz tanečníků je v 15.45. a v 16.00 vystoupíme z davu, společným znakem všech tanečníků by měly být oranžové prvky v oblečení.


Všechny materiály k trénování a další informace najdete na webu akcecihla.cz v sekci NOVINKY. Nejde o to tančit bezchybně, ale o to se pobavit a podpořit tak dobrou věc!

Společné secvičné v Portusu Praha nebo u vás ve firmě, v případě zájmu kontaktujte Lucii Masopustovou (cihlari@portus.cz, 773 920 998)

    • 3. od 10.30 do 11.30 a od 17.00 do 18.00 (Uruguayská 5, P-2)
    • 4. od 10.30 do 11.30 a od 17.00 do 18.00 (Uruguayská 5, P-2)

Kde Akci Cihlu najdete?

Portus Praha je přístavem pro lidi s mentálním postižením, aby mohli důstojně bydlet, pracovat, rozvíjet se a svobodně žít spolu s ostatními život člověka.

Chtějí napomáhat tomu, aby lidé s postižením nebyli vyčleňováni z naší společnosti, nýbrž mohli žít v běžném prostředí uprostřed ostatních lidí. Prostřednictvím sociálních služeb (chráněná bydlení a sociálně terapeutické dílny) poskytují lidem s postižením potřebnou podporu k získávání, rozvoji a využívání jejich schopností a dovedností v běžném prostředí, aby jejich život byl co nejvíce podobný životu jejich vrstevníků.

Více na www.akcecihla.cz.