Zakladatel skupiny Etincelle Jakub Knězů se stal EY Společensky prospěšným podnikatelem roku 2018

4. 4. 2019

Společnost EY ve spolupráci s mezinárodní organizací Ashoka vyhlásily držitele titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018, kterým se stal Jakub Knězů, zakladatel a ředitel neziskové organizace Etincelle, o.s.

Když se Jakub Knězů rozhodl po deseti letech práce redaktora a editora České televize odejít z mediálního světa, věděl, že jeho další kroky budou směřovat ke společensky prospěšným projektům.

Již tehdy měl totiž za sebou zkušenosti se vzděláváním hendikepovaných dětí i dospělých v Kladně a ve Slaném. Až po čase mu došlo, že vzdělání je skvělá věc, ale pokud ho lidé s postižením nemohou uplatnit, ztrácí význam. A tak v roce 2009 otevřel v Kladně svou první kavárnu, kde hendikepovaným nabídl práci. A pak už to, jak sám říká, „jelo“. Postupem času založil občanské sdružení Etincelle, jehož podniky mají dnes celkem 200 zaměstnanců, z toho přes 130 s hendikepem, a během svého působení sdružení zaměstnalo nebo poskytlo ambulantní sociální rehabilitaci více než tisícovce hendikepovaných.

Do širokého portfolia Etincelle se řadí přes deset kaváren a bister především v Praze a Středočeském kraji, které Jakub zásobuje produkty a výrobky z vlastní ovčí farmy u Slaného či řemeslné pekárny Na Návsi v Kladně. Kromě toho Etincelle nabízí poradenství a pomoc v rámci center sociálních služeb, dále provozuje kuchyň, prádelnu a v neposlední řadě má také šest úklidových týmů, které se od roku 2008 starají o čistotu vybraných městských částí Prahy a Kladna. Úsilí v Etincelle vkládají také do ochrany životního prostředí. Jezdí auty s alternativním pohonem, prodávají fair trade kávu a využívají kompostovatelné kelímky. Své podniky cíleně provozují ve spolupráci s korporátním i veřejným sektorem. Jejich kavárnu nebo bistro tak najdete například v sídle společnosti ČEZ, na Ministerstvu práce a sociálních věcí či na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Cílem skupiny Etincelle není pouze zapojit lidi s postižením do pracovního procesu, pomoci zvýšit jejich sebedůvěru či zkušenosti, a poté je vyslat na otevřený trh práce. Dokazuje, že hendikepovaní lidé jsou často velmi šikovní a dokáží být prospěšní sobě i okolí, jen potřebují dostat příležitost. V Etincelle se řídí heslem „normální je být různý“ a na prvním místě je pro ně vždy člověk, ne jeho diagnóza.

Jakubovi a jeho kolegům se díky vzájemné spolupráci, píli, skvělým nápadům a velké touze růst daří vytvářet stále nové projekty, které každý den pomáhají bourat bariéry mezi lidmi a místo nich budují pochopení a respekt. V současnosti působí Jakub Knězů jako ředitel a předseda představenstva Etincelle a ředitel obecně prospěšné společnosti Startujeme. V rámci Etincelle nyní buduje vlastní pražírnu a pracuje na systému franšíz, který by pomohl rozšířit jeho úspěšný model sociálních kaváren a bister do dalších regionů.

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Podnikatelé, kteří svou prací pomáhají řešit společenské problémy ve svém okolí, jsou každoročně oceňováni prestižním titulem EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Do soutěže EY Podnikatel roku České republiky se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů. Podnikání společensky prospěšných podnikatelů je o zavádění praktických, inovativních přístupů zaměřených na podstatné záležitosti, které často zůstávají na okraji zájmu společnosti, a mělo by poskytovat praktickou a životaschopnou alternativu k charitě či státní podpoře v dané oblasti.

O společnosti EY

EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství. Je jednou z prvních poradenských firem, které otevřely své kanceláře ve střední a východní Evropě a v České republice působí již od roku 1991. V současnosti má přes 1 100 zaměstnanců, kteří pracují v kancelářích v Praze, Brně a Ostravě. EY poskytuje poradenské služby téměř dvěma tisícovkám českých i mezinárodních klientů. Pracuje pro dvacet firem z české top 30 a pro všech pět největších bank v zemi. Jako součást mezinárodního týmu EY poskytuje klientům poradenské služby té nejvyšší kvality, ať působí v České republice, ve střední Evropě, nebo kdekoli jinde na světě.

Cílem EY je přispívat nejen k rozvoji podnikatelské sféry, ale lidského společenství jako celku. EY velmi záleží na tom, aby svět kolem nás fungoval lépe. Snaží se proto přispívat k větší důvěře v podnikatelské prostředí, k trvale udržitelnému růstu, rozvoji talentů ve všech oblastech lidské činnosti i k posilování vzájemné spolupráce. Základním atributem globální organizace je pocit odpovědnosti nejen vůči svým klientům, ale i vůči širšímu společenství a komunitám, které spoléhají na maximální kvalitu práce. Dobře si uvědomují, že cíl, který si vytyčili, je velice ambiciózní a že jej není možné uskutečnit bez úzké spolupráce se svými klienty a dalšími lidmi, kteří smýšlejí stejně jako v EY, a bez jejich podpory.


Zdroj: Tisková zpráva, EY Česká republika, podnikatelroku.cz