Záloha na PET lahve by k vracení lahví do obchodu motivovala téměř 9 z 10 Čechů

10. 1. 2019

Z výzkumu agentury Ipsos vyplývá, že by záloha za PET lahev měla být 3 nebo 5 Kč. Průměrnou dobu rozkladu PET lahve lidé odhadují na 200 let.

Češi dlouhodobě patří mezi nejúspěšnější evropské třídiče odpadu, PET lahve třídí častěji lidé s vyšším vzděláním. Aktuální výzkum Ipsosu ukázal, že je česká populace připravena i na případné zálohování PET lahví. Při zavedení zálohy na PET lahve by bylo až 86 % Čechů ochotno je po použití vracet zpět do obchodu. „Důležité je podívat se na podíl těch, kteří vyjádřili rozhodný souhlas a těch bylo 61 %, což je poměrně vysoký podíl. Vracet použité lahve do obchodu jsou ochotnější lidé s vyšším vzděláním a příjmem, kteří jsou obecně více environmentálně uvědomělí,“ dodává k výsledkům Tomáš Macků, ředitel komunikace Ipsos.

Konkrétní výši zálohy, která by motivovala vracet použité PET lahve, lidé nejčastěji uváděli 5 Kč (29 %) a 3 Kč (28 %). Vyšší částku by byli ochotni zaplatit mladí lidé do 34 let a lidé s vyšším vzděláním.

„PET je cenným materiálem, který by rozhodně neměl být na jedno použití. Věříme, že zavedení zálohového systému nám umožní tento materiál použít na výrobu nových lahví, a to lokálně, tedy v rámci České republiky. Jakožto lídr na trhu přírodních minerálních vod si jsme plně vědomi naší odpovědnosti vůči životnímu prostředí, proto usilujeme o podporu lokálního oběhového hospodářství,“ říká Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.


Celý výzkum ke stažení ZDE.


Informace o výzkumu:

Výzkum byl realizován v říjnu 2018 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1000 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

Informace o Ipsos:

Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění, včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 89 zemích. Z Prahy řídí projekty po celém světě, sídlí zde Ipsos Mystery Shopping Global Support Centre a vedení Ipsos Central Europe Cluster (ČR, SR, Maďarsko, Rakousko). Ipsos disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how divizí specializovaných na výzkumy značky a komunikace, mapování trhu a segmentaci, zákaznickou zkušenost a management, kvalitativní výzkum a výzkum veřejného mínění. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly.

Více na www.ipsos.cz

Zdroj: Tisková zpráva Ipsos 2019