Zaměření na společenskou odpovědnost a kvalitu mění praxi ve veřejných zakázkách

30. 7. 2018

V září se bude v Praze konat odborná konference „Odpovědné veřejné zadávání 2018 – společenská odpovědnost a kvalita ve veřejných zakázkách“. Akce navazuje na předchozí ročníky, přičemž letos se zaměří na tři klíčová témata...

Kvalita nastavení procesů a řízení zadávání veřejných zakázek, hodnocení kvality zejména z hlediska společenské odpovědnosti a v neposlední řadě problematika zajišťování férových podmínek v dodavatelských řetězcích. Na tato tři témata se letošní odborná konference zaměří.

Odpovědné neboli udržitelné nakupování je také tématem pro soukromý sektor, protože vychází ze stejných principů a je zaměřeno na řešení stejných problémů současné společnosti. V roce 2017 byly vydány pokyny ISO 20400 pro udržitelné nakupování, které mají organizacím všech typů pomoci nastavit procesy odpovědného nakupování.

Na konferenci vystoupí spoluautor těchto pokynů, uznávaný expert na udržitelné nakupování, vyznamenaný Řádem britského impéria za svoji činnost v oblasti udržitelnosti, Shaun McCarthy, OBE (Řád britského impéria, angl.: The Most Excellent Order of the British Empire) z britské společnosti Action Sustainability. O výše uvedených tématech budou v panelových diskusích debatovat i čeští a další zahraniční experti, např. z významných organizací jako je OECD a Mezinárodní organizace práce (ILO).

Konferenci pořádá společně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zemědělství a uskuteční se ve čtvrtek 20. září 2018 od 9.00 do 17.00 hodin v Kongresovém centru České národní banky v Praze. Více k této konferenci najdete na webu www.sovz.cz, který je součástí projektu „Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání“ Ministerstva práce a sociálních věcí.

Program konference:

  • 8:30 Prezence, občerstvení
  • 9:00 Zahájení – úvodní slova
  • 9:30 1. blok – panelová diskuse: Kvalita ve veřejných zakázkách začíná v nastavení procesů a řízení v organizaci
  • 11:00 Přestávka na kávu, občerstvení
  • 11:30 2. blok – panelová diskuse: Kvalita vs. cena. Jakou hodnotu má společenská odpovědnost?
  • 13:00 Oběd
  • 14:00 Předávání ocenění za implementaci odpovědného veřejného zadávání v ČR
  • 14:30 3. blok – panelová diskuse: Jak udržet udržitelný dodavatelský řetězec?
  • 16:00 – 17:00 Závěrečná číše vína a networking

Na odbornou konferenci se můžete registrovat prostřednictvím online formuláře na tomto odkazu. Akce je určena pro odbornou veřejnost, především zadavatele veřejných zakázek, představitele státní správy a samosprávy, zástupce soukromého a neziskového sektoru. Účast na konferenci je zdarma. Konference bude simultánně tlumočena AJ/ČJ. (Kontakt: Petr Kocián 221 922 509, petr.kocian@mpsv.cz). Více inforamací naleznete také na Facebookové události.


Zdroj: Tisková zpráva projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)