Zaměstnanci ČEPS vybrali charitativní projekty, které získají podporu z Dárcovského programu

21. 12. 2021

V letošním roce se ČEPS připojila k celosvětové iniciativě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS. První ročník výzvy, ve které pomáhají zaměstnanci společně, podpoří neziskové organizace částkou přes 450 tisíc korun.

Od 6. do 17. prosince měli zaměstnanci ČEPS možnost seznámit se s deseti vybranými dobročinnými projekty, které se přihlásily do Giving Tuesday Asociace společenské odpovědnosti a byly v souladu s podmínkami Dárcovského programu ČEPS. Svým hlasováním zaměstnanci rozhodli, které tři z nich získají podporu ve výši 150 tisíc korun z Dárcovského programu. Výzva byla směřována na projekty nebo činnosti zaměřené na charitativní a sociální pomoc, podporu zdravotně handicapovaných a lidí v tíživé životní situaci.

„ČEPS plně vnímá svou roli na poli společenské odpovědnosti. V rámci Dárcovského programu ročně poskytuje podporu stovkám projektů v různých oblastech, od ochrany životního prostředí po pomoc potřebným. Letos jsme se připojili k výzvě Giving Tuesday vlastním projektem Štědré dny ČEPS, o vítězích hlasovali přímo zaměstnanci společnosti,“ uvedl Martin Durčák, předseda představenstva.

Mezi první vítězný projekt patří Aby babička a děda mohli být doma organizace Anděl Strážný, jež vybírá finanční prostředky na podporu vlastní sociální služby tísňové péče, která pomáhá seniorům k tomu, aby mohli být doma a nemuseli do pobytových zařízení nebo ústavů. Dále zaměstnanci vybrali projekt O krok blíž k léčbě pro malé anděly Asociace genové terapie, který podpoří výzkum hledající léčbu nevyléčitelného Angelmanova syndromu. Dětí s touto diagnózou je v České republice okolo 100. Posledním vybraným projektem je ZORA – čtení pro zrakově hendikepované, který zastřešuje Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Časopis ZORA vychází více než 100 let a pravidelně informuje o tom, co se mezi zrakově postiženými u nás i v zahraničí děje, o nových pomůckách či o nových zákonech týkajících se zdravotně postižených. Cílem organizace je podílet se na zmírňování informačních bariér a vybavovat těžce zrakově postiženou veřejnost potřebnými znalosti, vědomostmi a dovednostmi.

Dobré skutky v ČEPS však hlasováním tří vyvolených organizací nekončí. Zaměstnanci mají zároveň možnost do konce roku srážkou ze mzdy individuálně podpořit i další projekty a organizace dle svého výběru. Ty jsou zaměřené na pořízení terapeutických pomůcek, pomoc handicapovaným, dětem z dětských domovů, obcím na jižní Moravě postihnutých živelnou pohromou či psům v útulcích. Prostřednictvím aplikace si zvolí vybraný projekt a výši částky, kterou se jej rozhodli podpořit.

„Ze spolupráce se společností ČEPS v rámci letošního ročníku Giving Tuesday mám velikou radost. Přihlášené projekty získaly možnost ucházet se o podporu nejen u veřejnosti, ale zároveň také o grant ve výši 150 000 Kč, což pro mnohé z nich bylo skvělou přidanou hodnotou. Je skvělé, že jsme letos v rámci Giving Tuesday mohli spojit síly právě s Dárcovským programem ČEPS, který má vybudovanou tradici a zároveň podporu u zaměstnanců, kteří následují svého zaměstnavatele a dalším vybraným výzvám z Giving Tuesday zasílají podporu srážkou ze mzdy,“ dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti, která Giving Tuesday v Česku zastřešuje.

Světový den štědrosti a dobrých skutků, známý jako Giving Tuesday, funguje v České republice již šestým rokem pod hlavičkou Asociace společenské odpovědnosti, která je největší iniciativou společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje od OSN v Česku. Svátek Giving Tuesday vznikl s myšlenkou oslavovat pomoc druhým lidem, konat dobré skutky a vzájemně si pomáhat. Letošní ročník připadl na 30. listopadu, a kromě České republiky se slavil v dalších osmi desítkách zemí.


Zdroj: Zaměstnanci ČEPS vybrali charitativní projekty, které získají podporu z Dárcovského programu. ČEPS, a.s. Tisková zpráva, 21. 12. 2021.

Související

Společnost DPD navazuje na spolupráci s Ukliďme Česko a stává se patronem Mezinárodního dne čistého ovzduší

Přejít na článek