Zaměstnanci MSD i ROSSMANN vybírají staré mobily a podporují hendikepované

12. 5. 2016

REMOBIL ve spolupráci s pěti členy Asociace společenské odpovědnosti motivuje k recyklaci a podporuje zaměstnávání znevýhodněných skupin.

Společnosti ROSSMANN, MSD IT Global Innovation Center, JVB Engineering, Ministerstvo průmyslu a obchodu a KCC Development již několik týdnů spojuje jedna nenápadná věc: sběrný box na staré mobily a elektrozařízení. Neziskový projekt REMOBIL, který je provozován systémem sběru a recyklace elektroodpadu, společností RETELA, navázal na témata globálního summitu Global Compact 2030, který se konal 4. května 2016 v Praze, a ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti upozorňuje na nutnost recyklace staré elektroniky a podporu hendikepovaných lidí. V rámci kampaně mohou lidé odevzdávat mobily a stará elektronická zařízení k recyklaci. Za každý odevzdaný kus přispěje REMOBIL částku 10 Kč Jedličkovu ústavu na vybavení fyzioterapeutické místnosti a navíc samotná recyklace probíhá ve firmách, které zaměstnávají lidi s hendikepem.

„Projekt je ve firmách vnímán velmi pozitivně. Společnost ROSSMANN umístila jeden velký sběrný stojan na své centrále a nyní uvažuje i o možnosti rozšířit tento projekt na své pobočky. V MSD IT se sebralo 49 mobilních telefonů a 266 kg dalšího elektrozařízení, přičemž další sběr pokračuje,“ shrnuje první výstupy projektový manažer REMOBIL, Jiří Šmejkal.

Odpovědná firma roku 2015, JVB Engineering, šíří povědomí o projektu na Krasnolipsku, Ministerstvo průmyslu a obchodu si objednalo dva sběrné boxy a v obchodním domě CENTRAL KLADNO developera Crestyl umístili ve svých pasážích sběrné stojany pro zaměstnance i veřejnost.

Informace o výzvě sebrat 10 tisíc telefonů a přispět tak 100 000 Kč na vybavení místnosti fyzioterapie Jedličkova ústavu a škol se objevily na sociálních sítích, firemních intranetech i newsletterech. Celkově se zatím zapojilo přes 200 sběrných míst a ze svezených boxů se doposud podařilo sebrat téměř 4 tisíce telefonů. Dosahujeme tak úspor přes 100 tisíc litrů vody, 6 tisíc kg CO2 nebo 36 tisíc najetých kilometrů průměrným osobním automobilem. Příspěvek 10 Kč za každý sebraný mobil dává v součtu zatím 38 tisíc Kč a hendikepovaní získají práci na 607 hodin,“ vyjmenovává Jiří Šmejkal výhody projektu. Pokud máte zařízení k recyklaci, zapojte se také – mise sebrat 10 tiscí telefonů a soutěž trvá do konce září. Více se dozvíte na www.remobil.cz.