Zapojte se do 9. ročníku soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020

3. 3. 2020

Na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v letech 2010 až 2015 uvolnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí téměř 22,4 miliardy korun.

I přes to, že tyto finance mají primárně sloužit k usnadnění vstupu lidí se zdravotním postižením na volný trh práce, skončilo 96 % těchto prostředků u zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. O to více je třeba ocenit firmy na běžném pracovním trhu, které i bez státních prostředků dokáží poskytnout pracovní místo lidem se zdravotním postižením.

V pondělí 2. března 2020 proto začal již 9. ročník celorepublikové soutěže Stejná šance – zaměstnavatel roku 2020. Cílem soutěže je veřejně ocenit a podpořit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe rozšířit myšlenku zaměstnávání lidí s postižením směrem k veřejnosti a také k dalším potencionálním zaměstnavatelům.

Soutěž vyhlašuje organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. společně s dalšími organizacemi v těchto krajích:

  • Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)
  • Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)
  • Středočeský kraj (Rytmus – Střední Čechy, o.p.s.)
  • Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.)
  • Jihomoravský kraj (AGAPO, o.p.s.)
  • Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.)
  • Královehradecký kraj (Aspekt, z.s.)

Hlavním partnerem 9. ročníku soutěže je Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s. Soutěž proběhne pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a hlavního města Prahy.

Široká veřejnost může nominovat zaměstnavatele od 2. března 2020 prostřednictvím online nominačních formulářů umístěných na webových stránkách soutěže (www.stejnasance.cz). Poslední týden v květnu budou výsledky soutěže vyhlášeny v každém kraji na slavnostním setkání.

Kontakty:

Hlavní město Praha (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)

Karlovarský kraj (Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.)

Středočeský kraj (Rytmus Střední Čechy, o.p.s.)

Liberecký kraj (Rytmus Liberec, o.p.s.)

Jihomoravský kraj (AGAPO, o.p.s.)

Ústecký kraj (Agentura Osmý den, o.p.s.)

Královéhradecký kraj (Aspekt, z.s.)

Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla v roce 1994. Prostřednictvím poskytování sociálních služeb a realizací tematických akcí podporuje lidi se zdravotním postižením v aktivním začleňování do života – ve škole, v práci, v místě bydliště a při volnočasových aktivitách.


Zdroj: Tisková zpráva, Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.

Více na www.stejnasance.cz.

Související