Zapojte se do iniciativy Dobrovolné závazky

22. 8. 2018

Udržitelný rozvoj není jen záležitostí státu, ale každého z nás. Může jej prosazovat velká firma, stejně jako rodinný podnik, neziskovka nebo jakýkoliv občan.

Můžete tak učinit prostřednictvím Dobrovolných závazků, jejichž myšlenka je přímočaře jednoduchá. Pomáhají hledat konkrétní aktivity inspirované celosvětovými Cíli udržitelného rozvoje, u kterých se dá měřit jejich naplňování. Může jít třeba o snížení spotřeby plastů při výrobě, o zaměstnávání rodičů na zkrácené úvazky, výsadbu nové zeleně nebo ježdění na kole do práce. To všechno jsou kroky k udržitelné budoucnosti České republiky.

Postup je jednoduchý:

1.) Registrujte se na našich webových stránkách www.cr2030.cz/zavazky. Do registračního formuláře nám můžete říci vše o svém závazku, stanovíte si konkrétní a měřitelné cíle, kterých byste chtěli dosáhnout a určíte si časový rámec, ve kterém je budete chtít naplnit.

2.) Po schválení, případně doplnění Vašeho závazku bude Váš závazek zveřejněn.

3.) Od té doby budete v kontaktu se zástupci Oddělení udržitelného rozvoje Ministerstva životního prostředí. Vaše závazky budou propagovány na webových stránkách (následně i jako příklady Dobré praxe). Plánuje se také jednou za čas pořádat networkingové setkání, na které budou zváni všichni autoři dobrovolných závazků, kde se budou moci dozvědět, jak k závazkům přistupují ostatní firmy a jak se jim daří.

4.) Přibližně po roce se s Vámi spojí zástupci Oddělení udržitelného rozvoje, aby zjistili, jak na tom s naplňováním jste, a poté označí závazek v ideálním případě za splněný.

5.) Pokud Vás nic nenapadá, můžete inspirovat nástroji pro udržitelný rozvoj (https://www.cr2030.cz/strategie/dokumenty-ke-stazeni/) a příklady dobré praxe (https://www.cr2030.cz/zavazky/priklady-dobre-praxe/).


Zdroj: Dobrovolné závazky – ČR 2030 | Závazky. Česká republika 2030 – Udržitelná ČR 2030 [online]. Copyright © [cit. 22.08.2018]. Dostupné zde: https://www.cr2030.cz/zavazky/

Úvodní fotografie: unsplash.com