Zástupci atašé pro vědu a výzkum členských zemí EU navštívili jihočeské výzkumné centrum CENAKVA

19. 10. 2022

Výzkumné centrum CENAKVA se v poslední době těší velkému zájmu představitelů evropských institucí. V souvislosti s českým předsednictvím v Radě EU navštívili v sobotu 10. září 2022 Fakultu rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech zástupci národních ministerstev a odborů pro vědu a výzkum.

Delegaci asi čtyřiceti úředníků přivítali děkan fakulty Pavel Kozák a ředitel výzkumného centra CENAKVA Vladimír Žlábek a formou videí a prezentací jim představili výzkumné aktivity a cíle infrastruktury. Poté skupina navštívila Genetické rybářské centrum, kde mimo jiné viděli živé raky a jesetery a mohli si vyzkoušet práci v Laboratoři zárodečných buněk.

Jedním z návštěvníků byl i David Itier (Policy Officer EU Liaison Office) z Francie, pro kterého byla návštěva vědecké instituce zaměřené na sladkovodní akvakulturu premiérou. „Francouzské instituty se orientují zejména na mořskou akvakulturu, i když také u nás máme rybníky. Ale líbí se mi tady a vidím tu velký potenciál,“ zhodnotil návštěvu Vodňan.

Důvod, proč bylo k prezentaci vybráno právě výzkumné centrum CENAKVA, ozřejmil Roman Klepetko z oddělení koordinace předsednictví ČR v Radě EU, jež pro skupinu návštěvníků doprovodný program připravovalo. „Jedná se o unikátní infrastrukturu, která nemůže vyrůst někde u Prahy nebo ve velkém městě, protože potřebuje specifické zázemí. Chtěli jsme vyjet do regionů a ukázat našim evropským kolegům, že i tam můžou vznikat zajímavé a jedinečné věci,“ vysvětlil Klepetko.

Dobrý dojem udělalo jihočeské výzkumné centrum také na Lucii Núňez Tayupantu, vedoucí oddělení pro Evropský výzkumný prostor při MŠMT. Cílem jejího pracovního úsilí je motivovat české vědecké instituce k hlubšímu zapojení do evropských výzkumných struktur. Podle jejích slov je českým problémem nízká účast v evropských programech. Naproti tomu, když už se některé instituce zapojí, vykazují vysokou úspěšnost. „O CENAKVĚ zatím moc informací nemám, ale na první pohled se zdá, že jste úspěšní a navazujete konexe s evropským prostorem, což považuji za zásadní,“ řekla Lucie Núňez Tayupanta. Jako perspektivní vnímá multidisciplinární přístup k problematice akvakultury. Nelze se upínat jen k určitým, úzce vymezeným tématům a čekat, až budou k jejich výzkumu v rámci grantových výzev uvolněny finanční prostředky. Mnohem důležitější je hledat vazby na další, přidružená témata, jako je udržitelnost, kvalita vody, nové, „zelené“ technologie. „Z tohoto hlediska jde, zdá se, centrum CENAKVA správným směrem,“ hodnotí. V souvislosti s tím zmiňuje tak zvané evropské mise, portfolia akcí v oblasti výzkumu a inovací se zásadním dopadem do každodenního života lidí.

Význam „misí“ zmínila během setkání také Táňa Hálová-Perglová ze Stálého zastoupení ČR při EU. „Téma vody je v tomto ohledu jedním ze stěžejních. Už teď se připravuje program na rok 2023-2024, a pokud nechce zůstat CENAKVA stranou, určitě by měli být jihočeští výzkumníci a manažeři aktivní už teď,“ uzavírá Hálová-Perglová.


Zdroj: Zástupci atašé pro vědu a výzkum členských zemí EU navštívili jihočeské výzkumné centrum CENAKVA. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Tisková zpráva. 23. 9. 2022.

Související