Závěrečné setkání završilo Akcelerátor Cen SDGs

26. 3. 2021

Ceny SDGs v loňském roce doprovázel akcelerační program, který pro Asociaci společenské odpovědnosti realizoval Impact Hub ČR. Akcelerátor Cen SDGs byl rozdělen na dvě části, rozvojový program a následnou individuální akceleraci. Celkem 25 projektů využilo na podzim 2020 možnosti zapojit se do rozvojového programu a 5 nejlepších z nich začátkem roku pokračovalo individuální akcelerací.

Individuální akcelerace probíhala od ledna do konce března 2021. Na začátku projekty absolvovaly úvodní diagnostiku s Petrem Vítkem, spoluzakladatelem Impact Hub ČR, a Vladimírem Víškem, odborníkem v oblasti sustainabilty, kde se společně detailně zaměřili na chod a fungování projektů a definovali si změny a cíle, kterých chtějí v rámci akcelerace dosáhnout.

Každému projektu byl následně přidělen osobní mentor, který projekt provázel po celou dobu akcelerace. Kromě setkání s mentorem mohly projekty využít také konzultace s experty, kteří se orientují na různá specifická zaměření, jako například marketing, fundraising apod. Projekty zároveň získaly osobní rozpočet ve výši 25 000 Kč na svůj osobní rozvoj a mediální podporu.

Všechny projekty na sobě pilně pracovaly a o svůj posun v rámci akcelerace se podělily na závěrečném setkání, na kterém se sešli zástupci projektů a jejich mentoři se zástupci Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub ČR. Setkání, během kterého projekty i mentoři shrnuli svou tříměsíční cestu akcelerací, bylo velmi inspirativní. Sdíleli svá očekávání, dojmy i konkrétní kroky, které podnikli. Všechny projekty se shodly, že pro ně byla akcelerace velmi užitečnou zkušeností.

“Ceníme si, že jsme byli vybráni mezi pět nejlepších projektů a že se Hlas zvířat umístil v Cenách SDGs. Doufáme, že nám akcelerátor pomůže při zajištění financování, abychom mohli zachraňovat denně více zvířat. Podařilo se nám spojit se se skvělými lidmi a profesionály, kteří jsou zapáleni pro boj za práva zvířat a ochranu přírody,” řekl Robert Plicka z organizace Hlas zvířat.

Druhou částí Akcelerátoru Cen SDGs úspěšně prošli:

  • Cambodian (s projektem .pepper..field) – cílem projektu je dlouhodobá podpora 400 malých farmářů s Kampotským pepřem v Kambodži, což vede k zajištění jejich důstojných podmínek pro život,
  • Centrum Narovinu (s projektem Komunitní centrum Ostrov Naděje na Rusinga Island v Keni) – Centrum poskytuje kvalitní vzdělání a lékařskou péči především dětem. Zlepšuje tamní životní podmínky vzájemnou spoluprací a solidaritou,
  • Česká krajina (s projektem Rezervace divokých koní) – první rezervace na světě, kde společná pastva divokých koní, zubrů a praturů pomáhá krajině adaptovat je na změnu klimatu,
  • Hlas zvířat (s projektem Zefektivnění činnosti Hlasu zvířat pomocí aplikace a nových pracovníků) – posláním spolku je prosazovat a hájit práva a zájmy všech hospodářských, divokých i domácích zvířat v ČR i po celém světě.
  • Haenke (s projektem Vzdělávací aktivity Haenke) – v rámci vzdělávacích aktivit v ČR se zabývá především otázkami souvisejícími s funkcí rostlin a přírody v kontextu udržitelného života ve městech.

“Za své působení v Impact Hubu jsem se potkala s desítkami až stovkami projektů a vždy mě na konci akcelerace fascinuje to nadšení a energie, které z projektů prýští – navzdory tomu, že jsou účastníci unavení, ne vždy se podaří všech cílů dosáhnout nebo vyvstane potřeba upravovat je za pochodu. Pět finalistů Akcelerátoru Cen SDGs jsou toho důkazem, jaké zázraky se mohou dít, když propojíte ty správné lidi a vytvoříte jim prostor a podmínky pro růst,” uvedla Lenka Krákorová, patronka akceleračních programů Impact Hub Praha.

Akcelerátor Cen SDGs vznikl za laskavé finanční podpory společnosti Google a programu Grow With Google, společnosti Unilever Česká republika a České rozvojové agentury, pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR. V letošním roce je pro účastníky Cen SDGs připraven bezplatný vzdělávací program Akademie SDGs. Startuje již 22. dubna 2021 symbolicky na Den Země akcí s názvem “Jak přispět k obnově planety”. Více k Akademii SDGs zde.

 

Související

Filmová přehlídka Městem přináší tři snímky o dopravě a urbanismu včetně světové premiéry

Přejít na článek