Zdravotní postižení je v dětských pořadech stále tabu

1. 8. 2015

Televizní postavy se zdravotním postižením se objevují v dětských pořadech velmi zřídka, ačkoliv právě jejich vyobrazení výrazně ovlivňuje dětské smýšlení o reálném životě.

Hlavní televizní kanály, jako je například Disney Channel, nevysílají žádné pořady, ve kterých by hlavní hrdinové byli zdravotně postiženi. Pokud se v pořadech nějaké osoby s postižením objeví, jedná se pouze o vedlejší postavy v jednotlivých epizodách. V současnosti je jedinou přední invalidní postavou Hannah Sparkes ze seriálu Požárník Sam.

Britská akademička Amy Holdswort zabývající se vyobrazením zdravotního postižení v dětských pořadech upozorňuje, že „problematika genderové a etnické rovnosti je na vrcholu agendy, ale tématika zdravotního postižení stále zaostává.“ Philip Connolly, manažer organizace Disability Rights, komentoval situaci slovy: „Musíme se zbavit perfekcionismu a ideálu krásných princů a nádherných princezen, jelikož tyto příběhy mají silný vliv na děti a na jejich vnímání světa.“

Několik příkladů z reálného světa dokazuje, jak vyobrazení zdravotně postižených postav v dětských pořadech může pozitivně ovlivnit dětské vnímání a myšlení. Postižené děti se díky těmto postavám nesrovnávají jen se zdravými jedinci a vnímají i jiné možnosti. Děti, které naopak postižené nejsou, si zase uvědomují různorodost jedinců a zbavují se předsudků.

Jenny Sealey, organizátorka zahajovacího ceremoniálu Paralympijský her 2012, uvedla příklad, kdy jí matka jednoho dítěte v dopise popsala, jak jí postava Hannah ze seriálu Požárník Sam usnadnila svému dítěti vysvětlit, proč je jeho otec na invalidním vozíku a jaký je jeho život. Sealey dále komentovala, že je opravdu nutné učinit změnu a dostat zdravotně postižené postavy do dětských pořadů. Již v minulosti se na obrazovkách objevilo pár pořadů, které byly určeny především pro děti s určitým zdravotním postižením, ale nadchly celé spektrum dětského publika.

V pořadech by se však měli objevovat postavy s různým postižením a ne jen jedinci, kteří jsou na vozíku, jelikož jejich podíl z osob se zdravotním postižením je pouze částečný. Zároveň zdravotně postižení by neměli být vyobrazeni jako zranitelní jedinci ve skupině, ale naopak jako silní jedinci, kteří jsou schopni čelit výzvám života.

Zdroj: The Guardian, Children’s TV pretends disability doesn’t exist, celý článek v AJ zde