Zelené inovace v odborném vzdělávání. České školy představují, co umí

1. 12. 2021

Odborné školy v ČR mohou představit veřejnosti své zkušenosti s projekty Erasmus+ v oblasti udržitelnosti a ekologie.

V září Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil speciální výzvu pro odborné školy v České republice, aby zorganizovaly akci, na které informují o svých zkušenostech s realizací projektů Erasmus+ a zároveň upozorní na důležitost odborného vzdělávání pro udržitelný rozvoj a ekologické inovace.

Do výzvy se nakonec zapojilo 23 středních a vyšších odborných škol, které si pro zájemce z řad vlastních studentů a dalších návštěvníků mohou v období od 2. listopadu do 15. prosince připravit různé zajímavé aktivity. Touto výzvou chce DZS dát školám příležitost zviditelnit svoji instituci, představit projekty realizované v rámci Erasmus+ a motivovat další školy a organizace, aby se do programu také zapojily. Jaké aktivity jednotlivé školy veřejnosti představí se dozvíte v následujícím seznamu.

Přehled organizací zapojených do podzimní výzvy DZS

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník

 • výstava o realizovaných projektech Erasmus+, prezentace studentů a příspěvky na sociálních sítích
 • škola se zapojila například do těchto Erasmus+ projektů: „Refugee Crisis – Approaching the Next Day“; „Active Agents for Embracing Diversity“; „EDU Play 4.0“

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

 • prezentace projektů Erasmus+, škola dlouhodobě organizuje zahraniční stáže a vzdělávací pobyty žáků i pedagogů
 • škola je nyní zapojena například do projektu „Friends of Environment“, který zkoumá vliv životního prostředí na zdraví a kvalitu života jedince v různých částech Evropy

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

 • účast na veletrhu fiktivních firem v rámci Týdne odborných dovedností – Podzimní Příbram 2021; besedy pro žáky s odborníky na ekologické postupy ve firmách; únikové hry; webinář na téma udržitelnost a ekologie v odborném vzdělávání ve spolupráci s Vzdělávacím institutem středočeského kraje
 • škola se dlouhodobě angažuje v projektech eTwinning i Erasmus+ (např. Pro zdravou Evropu zaměřený na zdravý životní styl a environmentální problémy naší planety)

Anglo-německá obchodní akademie

 • adventní akce, během které budou studenti vyrábět vánoční dekorace, například věnce

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

 • výstava fotografií a videoprojekce projektů Erasmus+, den otevřených dveří
 • žáci školy jezdí na odborné stáže například do Itálie, Maďarska nebo Rakouska

Střední průmyslová škola Jeseník

 • den otevřených dveří
 • škola již několik let vysílá studenty na odborné stáže do Anglie a Irska (krátkodobé i dlouhodobé pobyty)

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 • seminář, který představí přínos zahraničních stáží pro odborný i osobnostní rozvoj žáků (konat se bude 2.12.)
 • škola dlouhodobě organizuje zahraniční stáže a vzdělávací pobyty žáků i pedagogů, realizuje nyní třeba projekt Evropské přírodní dědictví – společná ochrana přírody

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

 • akce s názvem Evropské výzvy v ekonomickém a logistickém vzdělávání dneška
 • škola se zapojila do řady mezinárodních projektů, jeden z posledních byl zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO

Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha

 • mimořádný den otevřených dveří s prezentacemi, ukázkami výuky, robotická soutěž, setkání s absolventy a dalšími aktivitami
 • škola se zapojila do Erasmus+ projektu Future Food, během kterého se uskuteční pět výměn vědeckých týmů složených z žáků odborných škol v pěti evropských zemích

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec

 • webinář s absolventy zahraničních odborných stáží pro žáky nižších ročníků a další zájemce
 • škola se zapojila do několika projektů Erasmus+ a spolupracuje i s partnery v Norsku s podporou programu Vzdělávání Fondů EHP

Zdravotnická škola Hradec Králové

 • akce Moderní ochranné pomůcky pro uchazeče o studium s prezentacemi oborů i možností vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a Fondů EHP, škola dále představí projekty strategické spolupráce jako „Making Culture Alive – Digital Escape Room“ nebo „Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation“

Masarykova střední škola Letovice

 • akce v rámci dne otevřených dveří představí návštěvníkům nové digitální technologie a software využívaný v dřevařských i stavo oborech (např. virtuální realita a její využití pro obor Zedník nebo návrhy a vizualizace nábytku/interiérů v programu 3D studio MAX)
 • škola je zapojena do programu EKOškola, který vede žáky k tomu, aby aktivně a samostatně řešili problémy životního prostředí ve svém okolí

Střední odborná škola, Šumperk

 • den otevřených dveří
 • škola vysílá do zahraničí pedagogy (primárně na jazykové kurzy) i žáky, nedávno dokončila projekt „Poznáváme gastroturismus u našich sousedů“, kdy měli žáci možnost získat praktické zkušenosti v Maďarsku

Vítkovická střední průmyslová škola

 • akce Rozvíjíme dovednosti pro život v rámci dne otevřených dveří pro kariérové poradce ZŠ a žáky 8. a 9. tříd, pro které budou připraveny různé zábavné aktivity zaměřené na rozvoj jejich kompetencí
 • škola v současné době realizuje odborné stáže v Itálii a Španělsku pro studenty 2. a 3. ročníků v oborech Letecký mechanik, Mechanik elektrotechnik a Ekonomika a podnikání

EDUCA – Střední odborná škola

 • tematický den s různými aktivitami včetně organizovaných prohlídek školy (s žáky v roli průvodců), prezentace projektu „Grafein Education“ a beseda s účastníky, veletrh fiktivních firem a fiktivní pracovní pohovory, workshop zaměřený na profesionální digitalizaci obrazu,
 • součástí budou i praktické dílny na téma využívání ekologických dopravních prostředků v Evropě, o profesionálním ekologickém balení dárků a o používání/likvidaci ekologických obalů nebo také zaměřený na grafické práce s využitím přírodních materiálů

Hospodářská komora České republiky

 • konference „Partnerství škol a firem jako východisko zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy (VET)“ konat se bude hybridně 6. prosince a představí také přínos a priority programu Erasmus+

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov

 • akce na různých pracovištích školy, prezentace na rozličná eko-témata jako obnovitelné zdroje energie, elektromobilita, budoucnost v energiích, opravárenství domácích spotřebičů pro prodloužení jejich životnosti, možnost aplikace nových technologií v domácím použití, úspory vody v domácnostech, zefektivnění vytápěcí soustavy, vyžití moderních stavebních materiálů, bezezbytkové využití dřeva
 • škola vysílá do zahraničí žáky, pedagogy (kurzy a stínování) a realizuje i dlouhodobé projekty spolupráce, například „Kvalifikace v energetice pro třetí tisíciletí“

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark

 • prezentace projektů Erasmus+, online debata s účastníky ErasmusPRO mobility v Portugalsku; online soutěž „Co víš o Erasmus+ a projektových aktivitách školy“
 • škole se do projektů Erasmus+ zapojuje dlouhodobě a účastní se také oslav Erasmus Days, místní žáci se nedávno vrátili ze stáže v Portugalsku

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek

 • studenti 3. ročníků budou prezentovat své fiktivní firmy v rámci školního veletrhu; firmy jsou zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelnost
 • škola vysílá žáky na odborné praxe a učitele na vzdělávací kurzy do zahraničí, zapojuje se také do Evropského týdne odborných dovedností

Třinecká obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy

 • den otevřených dveří pro nové uchazeče i stávající studenty o všem, co pro ně škola dělá včetně představení aktivit v rámci environmentální výchovy, možností vycestovat s programem Erasmus+ nebo služeb kariérového poradenství
 • škola již mnoho let vysílá své žáky na praktické stáže do anglického města Royal Tunbridge Wells a do španělské Sevilly.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

 • den otevřených dveří, prohlídková trasa návštěvníkům představí aktivity školy v rámci Erasmus+ (prezentace absolventů stáže v německé výrobní firmě a projektu zaměřeného na čisté energetické, udržitelné zdroje), kvíz pro uchazeče o studium
 • škola realizovala úspěšný projekt MASTERS, v rámci kterého s partnery z Rakouska, Německa a Chorvatska vytvořila mobilní aplikaci, která studentům zprostředkovává znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky

Střední škola stavební Třebíč

 • setkání pro zájemce o dlouhodobé stáže (ErasmusPRO) v německých a slovenských stavebních podnicích v rámci Erasmus+ projektů „Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ a „Udržitelný rozvoj: Dřevostavby a termografie“

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 • den otevřených dveří s prezentacemi projektů Erasmus+ a sdílením zkušeností absolventů stáží
 • škola dlouhodobě pořádá odborné stáže v zahraničí s programem Erasmus+ (získala akreditace na nové programové období) a v letošním školním roce vyslala studenty například do vinařské firmy a prestižní cukrárny v Rakousku, na zimu plánuje turnusy do hotelu ve Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách

Zdroj: Zelené inovace v odborném vzdělávání. České školy představují, co umí. Dům zahraniční spolupráce. Tisková zpráva, 22. 11. 2021.

Související

Inovacemi k udržitelnosti: Poznali jsme digitální dvojče, řízené ortézy i tištěný dům

Přejít na článek

INEX zahajuje spolupráci se soukromým sektorem v oblasti Globálního rozvojového vzdělávání a SDGs

Přejít na článek

Nový kurz od ProVeg Česko podpoří inovace v oblasti rostlinné stravy

Přejít na článek