Zelené inovace v odborném vzdělávání. České školy představují, co umí

1. 12. 2021

Odborné školy v ČR mohou představit veřejnosti své zkušenosti s projekty Erasmus+ v oblasti udržitelnosti a ekologie.

V září Dům zahraniční spolupráce (DZS) vyhlásil speciální výzvu pro odborné školy v České republice, aby zorganizovaly akci, na které informují o svých zkušenostech s realizací projektů Erasmus+ a zároveň upozorní na důležitost odborného vzdělávání pro udržitelný rozvoj a ekologické inovace.

Do výzvy se nakonec zapojilo 23 středních a vyšších odborných škol, které si pro zájemce z řad vlastních studentů a dalších návštěvníků mohou v období od 2. listopadu do 15. prosince připravit různé zajímavé aktivity. Touto výzvou chce DZS dát školám příležitost zviditelnit svoji instituci, představit projekty realizované v rámci Erasmus+ a motivovat další školy a organizace, aby se do programu také zapojily. Jaké aktivity jednotlivé školy veřejnosti představí se dozvíte v následujícím seznamu.

Přehled organizací zapojených do podzimní výzvy DZS

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník

 • výstava o realizovaných projektech Erasmus+, prezentace studentů a příspěvky na sociálních sítích
 • škola se zapojila například do těchto Erasmus+ projektů: „Refugee Crisis – Approaching the Next Day“; „Active Agents for Embracing Diversity“; „EDU Play 4.0“

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov

 • prezentace projektů Erasmus+, škola dlouhodobě organizuje zahraniční stáže a vzdělávací pobyty žáků i pedagogů
 • škola je nyní zapojena například do projektu „Friends of Environment“, který zkoumá vliv životního prostředí na zdraví a kvalitu života jedince v různých částech Evropy

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram

 • účast na veletrhu fiktivních firem v rámci Týdne odborných dovedností – Podzimní Příbram 2021; besedy pro žáky s odborníky na ekologické postupy ve firmách; únikové hry; webinář na téma udržitelnost a ekologie v odborném vzdělávání ve spolupráci s Vzdělávacím institutem středočeského kraje
 • škola se dlouhodobě angažuje v projektech eTwinning i Erasmus+ (např. Pro zdravou Evropu zaměřený na zdravý životní styl a environmentální problémy naší planety)

Anglo-německá obchodní akademie

 • adventní akce, během které budou studenti vyrábět vánoční dekorace, například věnce

Střední odborné učiliště Valašské Klobouky

 • výstava fotografií a videoprojekce projektů Erasmus+, den otevřených dveří
 • žáci školy jezdí na odborné stáže například do Itálie, Maďarska nebo Rakouska

Střední průmyslová škola Jeseník

 • den otevřených dveří
 • škola již několik let vysílá studenty na odborné stáže do Anglie a Irska (krátkodobé i dlouhodobé pobyty)

Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň

 • seminář, který představí přínos zahraničních stáží pro odborný i osobnostní rozvoj žáků (konat se bude 2.12.)
 • škola dlouhodobě organizuje zahraniční stáže a vzdělávací pobyty žáků i pedagogů, realizuje nyní třeba projekt Evropské přírodní dědictví – společná ochrana přírody

Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava

 • akce s názvem Evropské výzvy v ekonomickém a logistickém vzdělávání dneška
 • škola se zapojila do řady mezinárodních projektů, jeden z posledních byl zaměřen na poznávání světového dědictví UNESCO

Střední odborná škola pro administrativu Evropské Unie, Praha

 • mimořádný den otevřených dveří s prezentacemi, ukázkami výuky, robotická soutěž, setkání s absolventy a dalšími aktivitami
 • škola se zapojila do Erasmus+ projektu Future Food, během kterého se uskuteční pět výměn vědeckých týmů složených z žáků odborných škol v pěti evropských zemích

SZŠ a VOŠ zdravotnická, Liberec

 • webinář s absolventy zahraničních odborných stáží pro žáky nižších ročníků a další zájemce
 • škola se zapojila do několika projektů Erasmus+ a spolupracuje i s partnery v Norsku s podporou programu Vzdělávání Fondů EHP

Zdravotnická škola Hradec Králové

 • akce Moderní ochranné pomůcky pro uchazeče o studium s prezentacemi oborů i možností vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a Fondů EHP, škola dále představí projekty strategické spolupráce jako „Making Culture Alive – Digital Escape Room“ nebo „Participation in Society through Classroom Activity and Cooperation“

Masarykova střední škola Letovice

 • akce v rámci dne otevřených dveří představí návštěvníkům nové digitální technologie a software využívaný v dřevařských i stavo oborech (např. virtuální realita a její využití pro obor Zedník nebo návrhy a vizualizace nábytku/interiérů v programu 3D studio MAX)
 • škola je zapojena do programu EKOškola, který vede žáky k tomu, aby aktivně a samostatně řešili problémy životního prostředí ve svém okolí

Střední odborná škola, Šumperk

 • den otevřených dveří
 • škola vysílá do zahraničí pedagogy (primárně na jazykové kurzy) i žáky, nedávno dokončila projekt „Poznáváme gastroturismus u našich sousedů“, kdy měli žáci možnost získat praktické zkušenosti v Maďarsku

Vítkovická střední průmyslová škola

 • akce Rozvíjíme dovednosti pro život v rámci dne otevřených dveří pro kariérové poradce ZŠ a žáky 8. a 9. tříd, pro které budou připraveny různé zábavné aktivity zaměřené na rozvoj jejich kompetencí
 • škola v současné době realizuje odborné stáže v Itálii a Španělsku pro studenty 2. a 3. ročníků v oborech Letecký mechanik, Mechanik elektrotechnik a Ekonomika a podnikání

EDUCA – Střední odborná škola

 • tematický den s různými aktivitami včetně organizovaných prohlídek školy (s žáky v roli průvodců), prezentace projektu „Grafein Education“ a beseda s účastníky, veletrh fiktivních firem a fiktivní pracovní pohovory, workshop zaměřený na profesionální digitalizaci obrazu,
 • součástí budou i praktické dílny na téma využívání ekologických dopravních prostředků v Evropě, o profesionálním ekologickém balení dárků a o používání/likvidaci ekologických obalů nebo také zaměřený na grafické práce s využitím přírodních materiálů

Hospodářská komora České republiky

 • konference „Partnerství škol a firem jako východisko zvyšování kvality odborného vzdělávání a přípravy (VET)“ konat se bude hybridně 6. prosince a představí také přínos a priority programu Erasmus+

SOŠ energetická a stavební, OA a SZŠ, Chomutov

 • akce na různých pracovištích školy, prezentace na rozličná eko-témata jako obnovitelné zdroje energie, elektromobilita, budoucnost v energiích, opravárenství domácích spotřebičů pro prodloužení jejich životnosti, možnost aplikace nových technologií v domácím použití, úspory vody v domácnostech, zefektivnění vytápěcí soustavy, vyžití moderních stavebních materiálů, bezezbytkové využití dřeva
 • škola vysílá do zahraničí žáky, pedagogy (kurzy a stínování) a realizuje i dlouhodobé projekty spolupráce, například „Kvalifikace v energetice pro třetí tisíciletí“

Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark

 • prezentace projektů Erasmus+, online debata s účastníky ErasmusPRO mobility v Portugalsku; online soutěž „Co víš o Erasmus+ a projektových aktivitách školy“
 • škole se do projektů Erasmus+ zapojuje dlouhodobě a účastní se také oslav Erasmus Days, místní žáci se nedávno vrátili ze stáže v Portugalsku

Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek

 • studenti 3. ročníků budou prezentovat své fiktivní firmy v rámci školního veletrhu; firmy jsou zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelnost
 • škola vysílá žáky na odborné praxe a učitele na vzdělávací kurzy do zahraničí, zapojuje se také do Evropského týdne odborných dovedností

Třinecká obchodní akademie informačních technologií a veřejné správy

 • den otevřených dveří pro nové uchazeče i stávající studenty o všem, co pro ně škola dělá včetně představení aktivit v rámci environmentální výchovy, možností vycestovat s programem Erasmus+ nebo služeb kariérového poradenství
 • škola již mnoho let vysílá své žáky na praktické stáže do anglického města Royal Tunbridge Wells a do španělské Sevilly.

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

 • den otevřených dveří, prohlídková trasa návštěvníkům představí aktivity školy v rámci Erasmus+ (prezentace absolventů stáže v německé výrobní firmě a projektu zaměřeného na čisté energetické, udržitelné zdroje), kvíz pro uchazeče o studium
 • škola realizovala úspěšný projekt MASTERS, v rámci kterého s partnery z Rakouska, Německa a Chorvatska vytvořila mobilní aplikaci, která studentům zprostředkovává znalosti z oblasti podnikání a ekonomiky

Střední škola stavební Třebíč

 • setkání pro zájemce o dlouhodobé stáže (ErasmusPRO) v německých a slovenských stavebních podnicích v rámci Erasmus+ projektů „Udržitelný rozvoj: Termografie a budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ a „Udržitelný rozvoj: Dřevostavby a termografie“

SOŠ a SOU Horky nad Jizerou

 • den otevřených dveří s prezentacemi projektů Erasmus+ a sdílením zkušeností absolventů stáží
 • škola dlouhodobě pořádá odborné stáže v zahraničí s programem Erasmus+ (získala akreditace na nové programové období) a v letošním školním roce vyslala studenty například do vinařské firmy a prestižní cukrárny v Rakousku, na zimu plánuje turnusy do hotelu ve Štrbském Plese ve Vysokých Tatrách

Zdroj: Zelené inovace v odborném vzdělávání. České školy představují, co umí. Dům zahraniční spolupráce. Tisková zpráva, 22. 11. 2021.

Související

2. ročník Akademie pro začínající podnikatelky AWE dospěl do finále

Přejít na článek

Dům zahraniční spolupráce zabodoval v prestižní marketingové soutěži

Přejít na článek