Ženy přinášejí do firmy mnoho pozitivních hodnot, říká generální ředitelka ELTON hodinářské

25. 6. 2024

Letošní ročník Cen SDGs podpořil také holding Czechoslovak Group (CSG), do kterého patří i ELTON hodinářská, výrobce legendárních hodinek PRIM. Vítězové se tedy za mimořádnou péči, kterou věnují dosažení Cílů udržitelného rozvoje ve své společnosti, mohou těšit na opravdu výjimečnou odměnu. Už brzy vám představíme, jak speciální hodinky PRIM pro naše vítěze vznikají.

Unikátní manufakturu ELTON hodinářská, která tikající trofeje vytvoří, najdete ve východočeském Novém Městě nad Metují. Společnost letos slaví 75 let trvající historii výroby hodinek a vede ji energická generální ředitelka Renata Červenák Nývltová. Není příliš obvyklé, aby hodinářskou firmu řídila žena, Renata se navíc do jejího čela postavila ve chvíli, kdy na tom ELTON nebyl nejlépe. Od roku 2018, kdy začala působit v CSG na pozici ředitelky nákupu, měla přímo v sídle tradiční firmy svou kancelář. Postupně začala vnímat problémy, se kterými se tehdy výrobce českých „primek“ potýkal a byla přesvědčená, že zná recept na jejich řešení. Když na podzim roku 2020 odcházel z ELTONu tehdejší generální ředitel, odvážně si o jeho místo řekla majiteli CSG Michalu Strnadovi. Motivací jí byl i fakt, že je sama novoměstskou rodačkou. Zdravé sebevědomí a intuice se vyplatily. Dnes je ELTON hodinářská prosperující společností a zájem o hodinky PRIM neustále roste.

Úspěchy ve vedení firmy potvrdila i nominace Renaty Červenák Nývltové na prestižní ocenění Manažer roku. Mezi deseti finalisty byla jedinou ženou, což potvrzuje, že české firmy mají v otázce žen na vedoucích pozicích co dohánět. Přitom role žen ve firemní kultuře a jejích hodnotách se stává stále významnějším tématem v moderním pracovním prostředí. ELTON hodinářská patří mezi společnosti, které mohou být i v tomto ohledu vzorem. Více než 60 procent zaměstnanců firmy tvoří ženy a vysoký je i jejich podíl v manažerských pozicích. „Ženy určitě přináší do naší firmy mnoho pozitivních hodnot, jako jsou empatie, flexibilita a důraz na týmovou spolupráci. Tím nejenže zlepšují celkové pracovní prostředí, ale pomáhají i lépe porozumět přáním a potřebám našich zákazníků. Ti na to samozřejmě reagují velmi pozitivně,“ zamýšlí se ředitelka a pokračuje: „Zapojení žen v různých aspektech firemního života přináší určitě větší diverzitu myšlení. Podporuje inovace, zlepšuje týmovou spolupráci i motivaci a samozřejmě vytváří rovnováhu, která je klíčová pro zdravý růst společnosti.“

ELTON hodinářská není jedinou společností s výrazným zastoupením žen v rámci průmyslové Czechoslovak Group. V italské společnosti Fiocchi Munizioni například pracuje 45 procent žen, ve slovenské VOP Nováky ještě o procento víc. DEI Policy (Diversity, Equality, and Inclusion), tedy politika diverzity rozmanitosti, rovnosti a inkluze, je silným tématem napříč celou skupinou. Tato politika má za cíl vytvořit podmínky, které každému umožní plně rozvinout svůj potenciál, respektovat a oceňovat rozdíly mezi lidmi. Vytváření rozmanité a inkluzivní kultury na pracovišti je důležité, protože má pozitivní dopad na všechny oblasti, od náboru a loajality zaměstnanců až po inovace a výkonnost.

Czechoslovak Group se v reportu udržitelnosti za rok 2023 zavázala implementovat politiku diverzity a inkluze napříč celou skupinou do konce roku 2024. Formalizace těchto hodnot zajistí jejich prolínání celou skupinovou strategií, zajistí, že veškeré kroky a aktivity v této oblasti budou pravidelně monitorované, vyhodnocované a transparentně komunikované. Sledování a vyhodnocování dat spojených s diverzitou, rovností a inkluzí skupině umožní nastavit cíle do budoucna a vytvořit plán, jak těchto cílů dosáhnout.


Zdroj: Ženy přinášejí do firmy mnoho pozitivních hodnot, říká generální ředitelka ELTON hodinářské. Czechoslovak Group. Blogový článek

Související

Balíček opatření v oblasti udržitelného financování do roku 2023

Přejít na článek

Tesco ve spolupráci se Světovým fondem na ochranu přírody implementuje opatření k udržitelné výrobě a spotřebě

Přejít na článek