Zeptali jsme se, jak na udržitelnou výrobu a spotřebu

8. 6. 2021

Akademie SDGs je sérií čtyř vzdělávacích eventů se špičkovými odborníky na poli udržitelnosti. Odstartovala symbolicky v dubnu na Den Země, v květnu pokračovala akcí zaměřenou na zahraniční rozvojovou spolupráci a nyní se již plynule přesunula do své druhé poloviny, a to akcí zaměřenou na udržitelnou výrobu a spotřebu.

Akademie SDGs je společným projektem Asociace společenské odpovědnosti a Impact Hub ČR. Během třetí akce jsme se věnovali SDG 12 – Odpovědná výroba a spotřeba.

Celou akcí provázela Lucie Mádlová, zakladatelka a výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti. Edukativního úvodu se ujal Cyril Klepek, zakladatel organizace CYRKL. Radek Hušek představil svůj projekt SENS Foods, se kterým se stal vítězem Cen SDGs 2020 v kategorii Mladý leader. Kromě Radka Huška se v panelové diskusi o své zkušenosti podělili také Michaela Franeková, generální ředitelka Unilever ČR a SK, Ján Kondáš, ředitel komunikace Tesco Stores a Jan Zeman, majitel Biopekárny Zemanka.

Akce přinesla mnoho podnětů i inspirace, jak na udržitelnou výrobu a spotřebu.
Zde je 10 nejdůležitějších z nich:

  1. V dnešní lineární ekonomice použijeme zhruba 100 miliard materiálu ročně. Z toho 30 miliard tun materiálu se stává odpadem. Pouze necelých 9 % se daří vrátit zpět do oběhu. Velkou výzvou pro nás všechny je toto procento zvýšit.
  2. My, jako spotřebitelé, hlasujeme svými nákupy o tom, zda udržitelnou výrobu podpoříme či nikoliv.
  3. Žijeme ve světě, kde se vyhodí či znehodnotí ⅓ vyprodukovaných potravin. Je to alarmující podíl, když si uvědomíme, že 1 z 9 lidí na světě trpí podvýživou. Všichni se proto musíme zasadit o snížení plýtvání potravinami.
  4. Koronavirová pandemie zvýšila sociální nerovnosti, které existují po celé planetě. Zvýšení nerovností se dotklo i farmářů a drobných zemědělců po celém světě, je proto potřeba je podporovat více, než kdy dříve.
  5. Pandemie taktéž prudce navýšila množství odpadu vyprodukovaného v domácnostech. Spotřebitelé tak mají zásadní roli v otázce udržitelné spotřeby.
  6. Pandemie celkově změnila naše chování, společnost je nyní připravena nevracet se k tomu, jakým způsobem jsme žili a jaké jsme měli nákupní či spotřební chování. Pro restart našich návyků je správná chvíle právě teď.
  7. S tím, jak produkujeme potraviny, musíme jako lidstvo něco dělat. Například cvrččí protein je stejně kvalitní zdroj bílkovin jako hovězí maso, při jeho výrobě se však spotřebuje 2 000x méně vody a využívá méně půdy i dalších zdrojů.
  8. V Česku je stále poměrně nízké zastoupení alternativ živočišných produktů. Průměrný Čech zkonzumuje během roku od 75 do 100 kg masa, což může pramenit z historických zvyklostí české kuchyně. Příklon ke zdravé výživě a k nemasovým výrobkům však významně roste a dostává se do povědomí i obliby české veřejnosti.
  9. I přes určitou legislativní náročnost je patrné, že potenciál využití zbytkových surovin v potravinovém průmyslu ve obrovský. To, co je pro jednoho odpad, může být pro druhého zdroj k výrobě. Spolupráce dvou firem se proto skutečně vyplácí.
  10. Stále více rozšířený se stává také bezobalový prodej potravin. Vyvíjí se technologicky, hygienicky a logisticky bezpečná řešení takové produkce. V současné době je toto téma ještě více vyzdvihováno, tudíž prodejce ani dodavatel si nemohou dovolit sebemenší narušení či kontaminaci svých výrobků. Význam bezobalového prodeje začne významně růst ve chvíli, kdy bude dostupný i pro velké hráče na potravinovém trhu.

Akademii SDGs prostřednictvím sketchnoting i tentokrát zaznamenala Marcela Janíčková z Visual Coach.

Na veřejnou část akce navazovaly expertní konzultace s mentory. Zapojily se do nich organizace jako např. Plant for the Planet, Cambodian, CPI Hotels, Refork nebo SoFarm.

Ke každé z části programu Akademie SDGs je připravena open source knihovna se záznamem z akce. Doplněna je o řadu inspirativních odkazů. Knihovnu najdete již brzy zde.

Akademie SDGs je součástí Cen SDGs 2021. Partnery obou akcí jsou Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo životního prostředí, Česká rozvojová agentura a Impact Hub ČR. Byznys partnery pak společnosti Hello bank!, Google s programem Grow with Google, Tesco a Unilever.

Akademie SDGs vznikla s cílem zvýšit povědomí o Cílech udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Druhou akci Akademie, která se soustředila na zahraniční rozvojovou spolupráci si můžete připomenout zde. Akademie končí v říjnu, a sice akcí na téma Jaká je budoucnost vzdělávání v ČR.

Související

V Kutné Hoře se čerpala česko-slovenská inspirace pro rozvoj škol

Přejít na článek