Změna klimatu je řešitelná, pokud zapojíme ženy

24. 9. 2019

Ženy hrají důležitou roli v naplňování Cílů udržitelného rozvoje a jsou klíčovými aktéry při dosahování cílů v oblasti změny klimatu.

S blížícím se rokem 2030, kdy má dojít k naplnění Cílů udržitelného rozvoje, boj s klimatickými změnami nabývá na síle. Výsledky zatím nejsou uspokojivé a debaty v rámci akce Sustainable Development Impact Summit upozorňují na důležitost žen v tomto procesu.

Právě SDG 5 (Rovnost mužů a žen), dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen a dívek ve společnosti, je identifikován jako jeden z kritických cílů. Dosažení tohoto cíle bude mít pozitivní kaskádový efekt na dosažení ostatních cílů jako kvalitní vzdělání, konec chudoby, dostupné a čisté energie, méně nerovností, zdraví a kvalitní život a především klimatická opatření.

 

Již nyní spatřujeme devastující důsledky klimatické změny v podobě častějších záplav, silnějších hurikánů a další přírodních katastrof. Ženy jsou nejzranitelnější skupinou v těchto situacích a čelí největším rizikům kvůli svému socioekonomickému statusu. Ženy jsou více zasaženy extrémním počasím, ztrátou zemědělské produktivity a zničením majetku, jež je důsledkem změny klimatu.

Na druhé straně, ženy disponují porozuměním a znalostmi k tomu, jak se přizpůsobit měnícím se environmentálním okolnostem a jak najít praktická řešení. Bohužel ženy zůstávají nevyužitým zdrojem, a to kvůli existujícím předsudkům a nastavení společnosti, kdy stále mají v některých zemích omezená vlastnická práva, nemají přístup ke vzdělání, technologiím ani finančním zdrojům a mají limitovanou roli v rozhodovacích procesech. Aby byla společnost schopna čelit efektivně klimatickým otázkám, musí odemknout potenciál žen. To se neobejde bez uznání důležitosti žen v rolích expertek, advokátek, učitelek či podnikatelek. Greta Thunberg, Christina Figueres a další jsou důkazem, že ženy jsou nepostradatelnými aktérkami v debatě o změnách klimatu.

Dle společnosti McKinsey scénář, ve kterém by ženy hrály na pracovním trhu identickou roli jako muži, by přinesl navíc až 28 bilionů dolarů, či 26 %, do globálního ročního HDP k roku 2025. Tato hodnota by byla více než dostatečná k překlenutí finanční mezery potřebné k efektivnímu boji s klimatem, jež je odhadována na 585 miliard dolarů ročně k roku 2020. Zvýšení podílu žen na pracovním trhu výrazně zvýší světové HDP a umožní financování udržitelného rozvoje.

 

Jedním z nejúčinnějších nástrojů na zvýšení efektivity žen v boji s klimatickými změnami je obnovitelná energie, která může pomoci transformovat životy žen, zlepšit jejich zdraví i příležitosti ke vzdělání a podnikání. Různé příklady ze světa dokazují, že především ženy z venkovských oblastí mohou těžit z obnovitelných zdrojů energie. Po světě vzniká několik lokálních iniciativ na zapojování žen do této problematiky. Příkladem je projekt Solar Sister v Africe, jež vede ženy k využívání čisté energie ve venkovských komunitách v Africe a následně je motivuje k podnikání v této oblasti.

 

Přečtěte si inspirativní příběh Hilarie díky Solar Sister ZDE

UN Women uvádí, že ženy vnáší více empatie a inkluze do řešení problémů, čímž se stávají efektivními lídry v oblasti udržitelnosti. Momentálně je potřeba, aby na národní a regionální úrovni došlo k nastavení inkluzivní agendy, která bude rovnocenně podporovat ženy a dávat jim prostor zapojit se do rozhodovacích procesů na všech úrovních. Genderová rovnost je prerekvizitou k dosažení všech globálních cílů.

 


Zdroj: We can solve climate change – if we involve women | World Economic Forum. [online]. Copyright © 2019 World Economic Forum [cit. 24.09.2019]. Dostupné na tomto odkazu.

How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth | McKinsey. McKinsey & Company | Global management consulting [online]. Copyright © 1996 [cit. 24.09.2019]. Dostupné na tomto odkazu.