Zpráva o udržitelném rozvoji: ČEZ loni snížil emise, spotřebu vody i produkci odpadů

1. 7. 2022

Skupina ČEZ pokračuje v nastaveném trendu budování udržitelnější energetiky: loni snížila objem vypuštěných emisí, spotřebu vody ve výrobě, energetickou náročnost svých provozů, či produkci odpadů. Naopak výrazně pokročila ve výstavbě dobíjecích stanic pro e-mobilitu a dodávkách moderních energetických řešení pro domácnosti i podniky. Nejnovější Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ detailně mapuje přes dvě stě ukazatelů z nejrůznějších oblastí. Poprvé zahrnuje i klasifikaci aktivit podle evropské taxonomie a vybrané byly auditovány.

Podrobný přehled přijatých kroků a výsledných čísel v oblasti ochrany životního prostředí, sociálních a zaměstnaneckých otázek, dodržování lidských práv nebo boje proti korupci najdou zájemci ve vydané Zprávě o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. Ve třech hlavních kapitolách – Environmental, Social a Governance (ESG) – pokrývá přes dvě stovky nejrůznějších ukazatelů podle mezinárodních metrik uznávaných globálních institucí, například Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) či Světového ekonomického fóra (WEF). Zároveň ukazuje jejich vývoj v čase, což umožňuje sledovat, jak si Skupina ČEZ průběžně vede v naplňování svých cílů ze strategie Vize 2030 – Čistá Energie zítřka.

„Zpráva o udržitelném rozvoji je klíčovým podkladem pro ratingové agentury, které hodnotí náš posun v oblastech ESG, proto jsme jí věnovali maximální pozornost a péči. Máme jasnou vizi, čeho chceme do roku 2030 dosáhnout, a chceme transparentně ukazovat, jak se nám daří postupovat. I proto jsme se rozhodli vybrané parametry nechat letos ověřit externí společností,“ uvádí ředitelka útvaru ESG Skupiny ČEZ Kateřina Bohuslavová.

Ze zveřejněných dat za rok 2021 vyplývá, že ČEZ úspěšně pokračuje v nastaveném trendu dekarbonizace: emise skleníkových plynů snížil ve všech třech kategoriích definovaných podle standardů GHG protokolu: Přímé emise (tzv. Scope 1) snížil ČEZ meziročně o 19 %, nepřímé emise z energií (Scope 2) o 57 % a další nepřímé emise (Scope 3) o více než 6 milionů tun. Celková emisní intenzita na vyrobenou jednotku elektřiny a tepla pak klesla o 13 %.

K významnému snížení došlo také u dalších sledovaných emisí: SOx (-45 %), NOx (-26 %) a prachových částic (-37 %). Dařilo se i v oblasti snižování produkce odpadů, spotřeby vody, či energetické náročnosti. Kromě realizace řady investičních a inovačních opatření byl vývoj pozitivním směrem ovlivněn i optimalizací výrobního portfolia. Pokroku ale společnost dosáhla i v oblastech Social (snížení počtu pracovních úrazů) a Governance (například splnění mezinárodních norem pro informační a kybernetickou bezpečnost, získání mezinárodního certifikátu Systém protikorupčního řízení).

Skupině ČEZ se tak nejen díky těmto krokům za poslední rok podařilo dosáhnout v oblasti ESG několika významných úspěchů: V ratingu světové analyticko-investiční společnosti MSCI poskočila o dvě úrovně na hodnocení AA, čímž se vyšvihla mezi třetinu nejlepších z celkového počtu 137 energetik hodnocených touto agenturou. Také u americké finanční společnosti S&P Global, která vytváří ESG skóre pro 8 000 firem z celého světa, se ČEZ posunul, takže v jejím portfoliu patří mezi 30 % nejlépe hodnocených společností v energetickém sektoru. A do třetice ČEZ jako první česká firma získal oficiální validaci pro své klimatické cíle od odborné organizace SBTi.

Letošní zpráva rovněž poprvé klasifikuje činnosti Skupiny ČEZ podle evropské taxonomie. Prozatím se soustředí na dva z celkem šesti environmentálních cílů taxonomie, konkrétně na mitigaci (zmírňování změny klimatu) a adaptaci (přizpůsobování se změně klimatu). Zprávu najdou zájemci ke stažení na webových stránkách ČEZ (ZDE). Pro lepší orientaci ratingových agentur také společnost spustila nové stránky věnované tématu udržitelnosti v anglickém jazyce. Všechna potřebná data, dokumenty, ale i aktuality zde najdou přehledně na jednom místě.


Zdroj: Zpráva o udržitelném rozvoji: ČEZ loni snížil emise, spotřebu vody i produkci odpadů. ČEZ, a. s. Tisková zpráva. 30. 6. 2022.

Související

Hornbach si na udržitelném podnikání zakládá

Přejít na článek

Kooperativa a Transkript online spustili novou službu pro osoby se sluchovým postižením

Přejít na článek