Asociace společenské odpovědnosti slaví dva roky

27. 3. 2015

Za tu dobu se k členství přihlásilo již více než 95 subjektů a stala se tak největší platformou společenské odpovědnosti v ČR.

Před dvěma lety, přesně 23. března 2013, vznikla Asociace společenské odpovědnosti, jedinečná nezisková organizace, která v rámci České republiky sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných firem a organizací.

Společenská odpovědnost je tématem, k němuž se hlásí stále více firem, ale i dalších organizací. Protože v České republice nebylo možné získat na jednom místě ucelené informace a poradenství, jak se společenské odpovědnosti věnovat s co největší efektivitou, založila před dvěma roky Lucie Mádlová Asociaci společenské odpovědnosti. „Asociace společenské odpovědnosti vyniká tím, že nesdružuje pouze komerční firmy, ale její vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti (CSR) také neziskové organizace, sociální či společensky prospěšné podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce,“ říká Lucie Mádlová.

Již během prvního roku se členy Asociace stalo přes 30 společností. V druhém roce existence se tempo nárůstu členské základny zvýšilo, nyní se počet sdružených subjektů šplhá k rovné stovce. Mezi členy jsou například IKEA, T-Mobile, Kofola, Mattoni, Mandarin Oriental Prague, Nový prostor nebo Anglo-americká vysoká škola.

“Členství v Asociaci společenské odpovědnosti vnímáme jako výbornou příležitost, jak přispět do této oblasti našimi znalostmi a zkušenostmi. Zároveň však i diskutovat nápady a přístup ostatních firem, které jsou v této oblasti u nás aktivní,” říká Marek Felt, regionální ředitel IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

Asociace společenské odpovědnosti kromě servisu pro své členy organizuje nebo spoluorganizuje řadu dalších projektů, například inovativní projekt Odpovědná škola, který učí odpovědnému chování děti počínaje mateřskými školami. V každém ročním období realizuje tzv. Social Impact Networking skrze společensky prospěšné a tematické workshopy. Ve spolupráci s Radou kvality ČR vyhlásila první ročník Ceny za společenskou odpovědnost Podnikáme odpovědně, která oceňuje malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky za jejich společensky odpovědné aktivity. Pro malé a střední podniky společně s Radou kvality ČR také vydala zajímavého průvodce s názvem Tipy a triky – Společenská odpovědnost pro malé a střední podniky.

Po dvou letech existence se také Asociaci společenské odpovědnosti podařilo přivést do České republiky mezinárodní know-how United Nations Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN a stává se hostitelskou organizací její české národní sítě. K oficiálnímu podpisu memoranda ke vzniku Národní sítě Global Compact Česká republika dojde 2. dubna na Ministerstvu průmyslu a obchodu.