O asociaci

Jsme největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku.

Naší vizí je, aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Podařilo se nám pod jednou střechou propojit několik důležitých sektorů (firmy, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce). Díky tomu můžeme na maximum přispívat k vytváření odpovědnější společnosti, která se ve svém počínání navrací k tradicím a hodnotám.

Učíme společnost přirozeně posilovat odpovědnost za místo a planetu, na které žijeme. Otevíráme ve společnosti nová témata, prostor pro sdílení zkušeností a spolupráci napříč sektory.

Vedeme aktivní dialog se státem, na jehož úspěšném konci má patřit společenská odpovědnost s udržitelností mezi základní priority naší společnosti.

Jsme průkopníky Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Od roku 2017 udílíme prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku, které se staly vzorem pro další země. Inspirujeme celý svět.

Rozvíjíme kulturu dárcovství v Česku. Pod hlavičkou Asociace se v roce 2020 podařilo na charitativní projekty vybrat přes 95 milionů Kč. Od roku 2016 v Česku zastřešujeme Giving Tuesday, který je světovým dnem dárcovství.

poznejte náš tým

Cíle
udržitelného
rozvoje
SDGs