O asociaci

Jsme největší iniciativa udržitelnosti a ESG v Česku. Společně s našimi členy naplňujeme Cíle udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN.

Naší vizí je, aby se udržitelnost stala přirozenou součástí podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Vedeme aktivní dialog se státem, na jehož úspěšném konci má patřit udržitelnost mezi základní priority naší společnosti.

About

Firmy, sociální podniky, veřejný sektor, neziskový sektor i vzdělávací instituce. Jedna vize, jeden cíl. Už více než 10 let jdeme společnou cestou směrem k udržitelné budoucnosti. Budujeme platformu a místo pro setkávání všech, kdo nehledí zpátky, potkáváme se, vzděláváme, inspirujeme a především společně měníme svět k lepšímu.

Ve společnosti otevíráme nová témata a přirozeně tak posilujeme odpovědnost každého z nás za místo a planetu, na které žijeme.

About

Jsme průkopníky Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) v Česku. Od roku 2017 udílíme prestižní Ceny SDGs, unikátní ocenění za naplňování globálních cílů OSN v Česku, které se staly vzorem pro další země. Inspirujeme celý svět.

Ve spolupráci s magazínem Forbes Česko sestavujeme od roku 2022 žebříček hodnotící udržitelnost firem v Česku podle ESG – ESG žebříček.

About

Rozvíjíme kulturu dárcovství v Česku. Od roku 2016 jsme Národním ambasadorem Giving Tuesday, který je světovým dnem štědrosti a dobrých skutků.

Vzděláváme v oblasti udržitelnosti a ESG prostřednictvím kurzů zaměřených na široké spektrum témat. Kurzy provádí odborníci z daného oboru a po absolvování získá každý účastník certifikát.

About

Stojíme za zcela unikátním společensky odpovědným e-shopem s udržitelnými produkty Nakup na Dobro. Na jednom místě tak přinášíme udržitelné dárky, které jsou originální a zároveň dávají smysl jak pro zákazníka, tak pro planetu.

Vše na Nakup na Dobro pořídíte pro dobro svoje, planety a hlavně stovky lokálních výrobců, sociálních podniků, chráněných dílen a dobročinných projektů řady neziskových organizací.

About

poznejte náš tým