SDGs

Co jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)

Naše planeta se potýká s obrovskými ekonomickými, sociálními a environmentálními problémy. V září 2015 přijaly všechny členské státy OSN 17 Cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals – SDGs), které mají tyto problémy do roku 2030 vyřešit. SDGs přinášejí plán vedoucí k vymýcení extrémní chudoby, boji s nerovností a nespravedlností a k ochraně naší planety před změnou klimatu. Plán, jak do roku 2030 zlepšit podmínky a kvalitu života pro všechny lidi na světě, nikoho nevyjímaje. SDGs jasně definují svět, ve kterém chceme žít.

Přestože jsou SDGs určeny pro potřeby vlád, účelem je do jejich plnění zapojit co největší počet firem, organizací i jednotlivců. SDGs na rozdíl od předchozích Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) zcela otevřeně vyzývají k zapojení každou jednotlivou firmu, aby svým kreativním a inovativním přístupem pomohla v řešení problémů udržitelného rozvoje. Jsou příležitostí pro velké globální firmy, ale i malé a střední podniky z regionu včetně neziskových organizací, škol i měst, aby ukázaly, jakým způsobem pomáhají svým podnikáním a činností aktivně naplňovat principy udržitelného rozvoje. SDGs zavazují každého z nás, abychom byli zodpovědnými obyvateli planety, kteří berou ohled na lidi i ekosystémy a začleňují udržitelnost do svých každodenních činností. Řadu cílů se nám podařilo naplnit, u některých jsme na půl cesty, jiné vyžadují ještě hodně práce.

číst více

Více o jednotlivých SDGs

Pro zobrazení více informací o jednotlivých globálních cílech včetně příkladů dobré praxe pro každý z nich, klikněte na vybraný cíl.

Ikony SDGs ke stažení zde