Asociace elektromobility a inovativních technologií

ASOCIACE ELEKTROMOBILITY A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ podporuje rozvoj elektromobility a inovativních technologií v oblasti čisté mobility a využití obnovitelných zdrojů energie v kombinaci s akumulací energie.

Zabývá se podporou elektromobility formou vzdělávání a získávání zahraničních zkušeností. Sjednocuje aktivity organizací působících v oblasti elektromobility. Aktivně spolupracuje s orgány Evropské komise a zahraničními partnery. Vytváří sdílenou databázi dostupných technologií.

Asociace vznikla s cílem maximální otevřenosti vůči spolupráci napříč organizacemi a technologickými řešeními; elektromobilitu vnímá primárně jako řešení globální bilance zdrojů a jako cestu ke zlepšení kvality života zejména ve městech. Česká republika má možnost naslouchat a učit se od zkušených partnerů zejména z evropských států. Členy ASOCIACE elektromobilita baví, a tento fakt se podepisuje na aktivitě v oblasti navazování kontaktů s evropskými i globálními partnery.