CEREBRUM

Cerebrum – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin, z.s. je nezisková organizace, která usiluje o zvýšení informovanosti české veřejnosti o problematice poranění mozku, podporuje lidi, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku a pomáhá jejich rodinným příslušníkům a pečujícím. Cerebrum spolupracuje s řadou českých i zahraničních institucí, je členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a evropské konfederace Brain Injured and Families – European Confederation. Cerebrum poskytuje komplexní, multidisciplinární péči lidem po poškození mozku vedenou týmem psychologů, ergoterapeutů, fyzioterapeuta, logopeda a sociální pracovnice. Mezi hlavní činnosti patří i prevence poranění mozku u dětí a prosazování systémových změn v organizaci péče a rehabilitace lidí po poškození mozku v České republice.