Česká asociace paraplegiků – CZEPA

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. je nezisková organizace, která sdružuje vozíčkáře po poranění míchy z celé ČR.

Vychází z přesvědčení, že člověk na vozíku může a má právo žít kvalitním a aktivním životem – v rodině, v zaměstnání, s volným časem vyplněným zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé bez handicapu.

CZEPA hájí zájmy vozíčkářů po poranění míchy, usiluje o vytvoření podmínek pro jejich plnohodnotný život a pro integraci do většinové společnosti.

S tímto cílem realizují v CZEPA řadu projektů: