ČVÚT MÚVS

Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) je součástí Českého vysokého učení technického v Praze. Má status vysokoškolského ústavu. MÚVS uskutečňuje výuku v akreditovaných bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech. Nabízí také programy v rámci celoživotního vzdělávání. Jsou určené pro absolventy českých a zahraničních vysokých škol a prováděné formou studia při zaměstnání. Hlavními oblastmi vzdělávání jsou ekonomické a manažerské vzdělávání, inženýrská pedagogika a jazyková příprava.  Zaměstnanci MÚVS jsou zapojeni do řešení mezinárodních vědecko-výzkumných programů, národních programů a projektů iniciovaných OP VVV, GA ČR, TA ČR, MŠMT a dalšími institucemi.

Více na http://muvs.cvut.cz.