Deloitte

Společnost Deloitte Česká republika patří mezi největší auditorské a poradenské firmy v Česku.

Naši výhodou jsou mezinárodní zkušenosti i propojení jednotlivých oddělení, díky čemuž se nám daří pokrývat širokou škálu odvětví i služeb a řešit nejkomplexnější podnikatelské výzvy. Klientům nabízíme vedle servisu z oblastí auditu, daní, právního i finanční poradenství nejen služby zaměřené na strategický podnikový management, ale například i datovou či forenzní analytiku. Naše služby mohou využít firmy bez rozdílu – velké mezinárodní společnosti, střední i malé podniky, veřejné instituce i začínající firmy či podnikatelé (startupy). Ke každému klientovi přistupujeme individuálně s cílem přinést řešení, jež bude respektovat jejich konkrétní potřeby a požadavků.

O naše zkušenosti se rádi dělíme s ostatními. Podporujeme a aktivně se zapojujeme do celé řady diskusí s odborníky z podnikatelské sféry a vrcholovými manažery firem se zástupci státní správy České republiky. V rámci těchto setkání spolupracujeme s předními ekonomickými médii a dalšími institucemi.

Podílíme se také na vzniku řady ekonomických a společenských studií a průzkumů z oblasti trvale udržitelného rozvoje. Mezi ně patří například Index společenského rozvoje (sleduje společenský a ekonomický rozvoj a úroveň životního prostředí v evropských regionech včetně České republiky) nebo soutěž Green Frog Award – cena pro nejlepší zprávu o udržitelnosti, environmentální politice nebo CSR ve středoevropském regionu.