Human Garden

Human Garden je týmem profesionálů s pestrou korporátní a poradenskou minulostí, specializovaným na oblast efektivního řízení lidí, rozvoje jejich potenciálu a podporu podnikové agility a prosperity. Spojuje nás nadšení pro nové trendy, netradiční přístupy, zakázková řešení v oblasti práce s lidskými zdroji a praktické fungování tzv. Zdravých firem.

Naše produkty projektujeme na základě reálných potřeb, v souladu s hodnotovými systémy a dlouhodobou vizí klienta – firmy/týmu/jednotlivců. Nabízíme ucelená koncepční řešení v oblastech: transformací firemních kultur, řízení lidských zdrojů,  Zdravé firmy a Diverzity, rozvoje leaderů, manažerů, obchodníků a HR.

Pracujeme s řadou moderních nástrojů: analýzami a průzkumy firemního prostředí, audity, týmovým, skupinovým a individuálním koučováním, technologickými novinkami a IT aplikacemi. Našim cílem je zvyšovaní ekonomické, psychické a fyzické kondice firem, týmů, jednotlivců.