ISŠTE Sokolov

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov se aktivně zapojuje do veřejného života ve městě Sokolov i v rámci Karlovarského kraje. Snaží se o intenzivní spolupráci žáků a regionálních podniků a institucí a o jejich zapojení do veřejného života. Pořádá vzdělávací a kulturní akce pro žáky, jejich rodiče i širokou veřejnost včetně Univerzity třetího věku pro seniory. Spolupracuje s Muzeem Sokolov. Pravidelně se zapojuje do celostátních charitativních akcí. Žáci pod vedením svých učitelů pomáhají v oblasti ochrany životního prostředí např. akcí Čištění řeky Ohře. V budově celé školy jsou umístěné nádoby na tříděný odpad. Žáci školy adoptovali v projektu Adopce na dálku indickou dívku, vedení školy indického chlapce.