Liga otevřených mužů

Liga otevřených mužů (LOM) je nevládní organizace, která zvyšuje kvalitu života mužské části populace v ČR. Podporuje muže, aby byli ve vztahu k sobě, ke svému zdraví, ke své rodině, komunitě a společnosti aktivní. LOM rozšiřuje celospolečenskou diskusi a zvyšuje povědomí mužů o tématech týkajících se rovného postavení žen a mužů ve společnosti. Soustředí se při tom na pět hlavních témat: