LITS Global

LITS Global poskytuje společnostem HR program pro posílení angažovanosti a rozvoj leadershipu jejich nejlepších talentů a současně přispívá k společenské odpovědnosti firmy. Program je založen na třítýdenních týmových projektech v Asii nebo jižní Americe a funguje následujícím způsobem. LITS Global vybere účastníky z nejlepších talentů ve vaší společnosti. Pošle je v menších týmech na třítýdenní byznys projekt do Asie nebo jižní Ameriky, kde se zapojí do chodu společensky prospěšné firmy, rozvíjí své leadership dovednosti a zároveň poznávají exotické kultury a destinace. Vaše společnost a ti nejlepší talenti tak přispívají k řešení společenských problémů v rozvojových zemích.