Nakladatelství PASPARTA

Nakladatelství PASPARTA bylo založeno organizací APLA Praha jako sociální podnik. Firma se zaměřuje na vydávání odborné literatury zaměřené na oblast autismu, speciální pedagogiky, knihy pro děti s hendikepem i pro běžnou populaci. Vedle vlastní ediční činnosti firma nabízí i služby grafického studia, které nabízí kompletní služby v oblasti grafiky a tisku (sazba, předtisková příprava, samotný tisk).

PASPARTA si klade za cíl vytvořit kvalifikované pracovní pozice pro lidi s poruchou autistického spektra, kteří mají často nadprůměrné vzdělání a schopnosti, přesto mají – díky svému hendikepu – problémy s nalezením uplatnění na trhu práce.