NET University

NET University s.ro. je ryze česká firma, která se od svého založení v roce 2002, zabývá vzděláváním. Postupně se ze společnosti, která od počátku patří mezi poskytovatele kvalitního vzdělávací obsahu, stala významná společnost poskytující specializované informační systémy pro vzdělávání. Jedním z nejvýznamnějších produktů je e-learningový systém LMS Unifor, který NET University vyvíjí a neustále v souladu s nejnovějšími trendy zdokonaluje od roku 2002. Kromě e-learningového systému poskytuje NET University i další sofistikované systémy pro vzdělávání, jako např. školní informační systém ClassIS, systémy pro online dotazníky a online testování apod. NET University se také dlouhodobě věnuje realizaci vzdělávacích kurzů především v distanční, ale i prezenční formě. A také poskytuje další podpůrné služby související se vzděláváním.

V oblasti vzdělávání se NET University orientuje na primární, sekundární a terciární školství, ale i firemní sféru, oblast sportu či státní a veřejnou správu. Za dobu své existence má NET University značné zkušenosti, což může svými pozitivními referencemi potvrdit mnoho spokojených zákazníků.