Parkinson-Help

Posláním Parkinson-Help o. s. je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi Parkinsonovy nemoci (PN), přispívat ke zkvalitnění života lidí s touto chorobou a podporovat komunitní život nemocných v regionech. Vznik a činnost Parkinson-Help o. s. vychází z našich životů.

Rozhodli jsme se, že svůj handicap obrátíme v přínos, začali jsme pracovat ku prospěchu všech postižených Parkinsonovou chorobou. Stali jsme se partnery institucí zdravotních i sociálních, spolupracujeme se všemi Extrapyramidovými centry (centra specializující se na PN) v ČR. Pořádáme osvětové akce, edukační workshopy, pracujeme s odborníky z lékařských i nelékařských profesí, publikujeme. Jednoduše řečeno, boříme stigmata nemoci. Co je pro nás, nemocné, velmi důležité, je sociální kontakt s dalšími nemocnými. Zakládáme Parkinson kluby, ve kterých podporujeme společné aktivity.

Stránky společnosti jsou jediným komplexním zdrojem informací o Parkinsonově nemoci v českém jazyce, tvůrce je Parkinson-Help o.s.