SIMEVA

Společnost SIMEVA s.r.o. byla založena jako podnik, který se přihlásil k principům sociálního podnikání. Zaměřuje se na podporu vytváření pracovních míst pro spoluobčany, kteří trpí duševní nemocí schizofrenie a na další vyloučené skupiny na trhu práce, které se snaží najít si možnosti uplatnění v návaznosti na svoje profesní zaměření a svoje vzdělání.

Jednatelky společnosti se podílí na projektu financovaném z OP LZZ s názvem Máme pro vás práci, který se přímo soustřeďuje na cílovou skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenie a snaží se jim pomoci formou přeškolení a následné možnosti zaměstnání v návratu do pracovního prostředí. Základním cílem projektu je, že si klienti vytvoří obvyklé pracovní návyky a tím se zvýší jejich sebevědomí a šance na začlenění zpět do společnosti a na trh práce.