Vysočina Education

Vysočina Education je školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace Kraje Vysočina s 11 interními zaměstnanci a mnoha externími spolupracovníky, především lektory a experty v oblasti vzdělávání. Organizace má 5 pracovišť ve všech okresních městech, což umožňuje regionální působení. Mezi hlavní činnosti organizace patří především další vzdělávání učitelů, síťování a koordinace regionálních partnerství mezi školami, firmami, vzdělávacími institucemi a veřejností, stejně tak tvorba a řízení vzdělávacích projektů, které jsou zaměřeny na podporu málotřídních škol Kraje Vysočina, zdravý životní styl, vedení škol, informační technologie, kariérové poradenství, polytechnickou výchovu, cizí jazyky, mezinárodní spolupráci a rovněž zavádění modelů kvality CAF na školy Kraje Vysočina. Cílem organizace je rozvíjet principy CSR uvnitř a zvenčí, především se zaměřením na školy a jejich zřizovatele a rodičovskou veřejnost.

Vysočina Education se stala iniciátorem a partnerskou organizací  historicky 1. Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost za rok 2015/2016, kterou uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina spolu s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, CZESHA – Unií školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s.