Wichterlovo gymnázium

Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské gymnázium založené v roce 1956. V minulosti získala škola dnes známá pod zkratkou Wigym pověst kvalitního matematického gymnázia. Už několik posledních let však nabízí Wichterlovo gymnázium také kvalitní všeobecné vzdělání a srovnatelných úspěchů dosahují jeho žáci i v cizích jazycích či humanitních předmětech. Důkazem komplexnosti nabízeného vzdělání je první místo v programu Excelence středních škol MSK za šk. rok 2013/2014, v němž školy získávají body za umístění žáků v olympiádách a soutěžích, či první místo v Moravskoslezském kraji v hodnocení prvního ročníku státní maturitní zkoušky ve šk. roce 2010/2011.

Wichterlovo gymnázium nabízí třídy čtyřletého a osmiletého studijního programu. Novinkou je otevření třídy osmiletého gymnázia zaměřené na výuku matematiky, informatiky a přírodních věd a jejího protějšku s posílenou výukou anglického jazyka. Wichterlovo gymnázium je navíc fakultní školou Ostravské univerzity a má velmi úzké vazby na VŠB-TUO. Naopak pedagogové Wichterlova gymnázia vyučují na několika fakultách OU, či jsou členy pedagogické rady FEI VŠB-TUO.