Národní síť UN Global Compact v ČR

10. 11. 2013

Největší iniciativa společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN.

UN Global Compact (UN GC) je síť firem a organizací, které se rozhodly sjednotit své poslání i každodenní činnosti s deseti obecně přijímanými principy společenské odpovědnosti v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a korupce. V současné době sdružuje přes
10 000 firem ze 130 zemí světa.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze zvyšuje povědomí o UN GC i v České republice. Pracuje na praktickém průvodci 10 základními principy UN GC včetně příkladů dobré praxe a vytváří tak Národní síť UN Global Compact v ČR, ojedinělou platformu společenské odpovědnosti pod záštitou OSN.

Věděli jste, že mnoho z vašich každodenních činností (jako např. recyklace odpadu, energetické úspory, spolupráce s místními dodavateli, podpora místní komunity, bezpečné pracoviště, vzdělávání zaměstnanců, podpora rovných příležitostí, genderová vyváženost aj.) spadá do 10 základních principů Global Compact?

Zaujala vás problematika Global Compact? Přijďte se podívat na první kulatý stůl k UN Global Compact v ČR, který proběhne 21. listopadu 2013 v prostorách Informačních centra OSN v Praze. Více k akci zde.

Informační pdf o deseti základních principech UN Global Compact zde.

I v příštím roce se můžete těšit na zajímavá setkání a projekty k tématu CSR a udržitelného podnikání. Asociace společenské odpovědnosti pracuje na prvním českém průvodci základními principy UN Global Compact v ČR s příklady dobré praxe.

Více informací již brzy na www.unglobalcompact.cz.

Hledáme firmy, podnikatelské asociace, neziskové organizace, sdružení, akademiky, studenty, vládní úředníky a další, kteří by mohli podpořit naše úsilí. Kontaktujte nás pro více informací.