Proběhla adventní CSR Snídaně na téma Fenomén dobrovolnictví

4. 12. 2015

Pravidelná tematická snídaně členů a přátel Asociaciace společenské odpovědnosti přivedla do Café Jedna ve Veletržním paláci zástupce z neziskového sektoru, velkých korporací i škol.

Dobrovolnictví je fenomén, který prostupuje všechny věkové kategorie. Není ryze ženskou nebo mužskou doménou, ale přirozenou součástí společenského života. Někdy může být ukryto v takové samozřejmosti, jakou je činnost dobrovolných hasičů. Může být slyšet v podobě dobrého slova „neznámého“ návštěvníka u nemocničního lůžka. „Jde o dar věci, dar svého času, dar sebe někomu druhému,“ uvedl téma poslední CSR Snídaně v roce Honza Dolínek, hlava štědré sociální sítě Hearth.net.

Škola je ze své podstaty místo, kde se utváří budoucí generace, kde můžeme dětem a mladým lidem vytvářet podmínky pro to, aby mohli sami darovat svůj čas, své znalosti a dovednosti druhým. Je rovněž prostředím, které je otevřené přijímat nové znalosti a zkušenosti. V neposlední řadě může hrát významnou roli v rozvoji místní komunity a obce jako přirozené dobrovolnické centrum. Potenciál škol je v oblasti dobrovolnictví bezbřehý.

V podstatě totéž platí pro firmy i neziskové organizace, které mohou být příjemci „dobra“ a současně „dobro“ darovat druhým. O pomoci se mohou rozhodovat na základě svých osobních zkušeností a zájmů, na základě vztahu k městu či regionu, nebo prostě podle pocitu, který jim „darování“ přináší.

Barbora Komberec Novosadová z HESTIA, představila příklad dobré praxe z Velké Británie, tzv. Reading Volunteers, který krásně ukazuje, že dobrovolnictví je přínosné pro obě strany. V tomto případě lidé z firem docházeli do škol, kde četli s dětmi, které měly potíže s jazykem i matematikou. Nejen že se děti zásadním způsobem díky této aktivitě začaly zlepšovat v prospěchu, ale manažeři z firem se naučili trpělivosti a empatie.

Krásným příkladem, který uvedl Honza Dolínek, jsou i senioři, které vídáme v muzeích a galeriích, jak dobrovolně hlídají vystavené exponáty. Pro tyto dámy a pány je skutečnost, že jsou každý den mezi lidmi a že jsou potřební, odměnou za jejich práci.

Aktuální zkušenost s firemním dobrovolnictvím přinesly Ivana Javorková a Karina Vašinová ze společnosti MSD IT Global Innovation Center, která se 1. prosince 2015 připojila ke globální iniciativě Giving Tuesday. Na 40 zaměstnanců této společnosti se rozhodlo den v zaměstnání vyměnit za den v neziskové organizaci, v sociálním podniku, školce či Domě dětí a mládeže.

Ve firmách často řešíme složité nastavování dobrovolnických programů a snažíme se motivovat přepracované zaměstnance, aby se zapojili. Mnohem jednodušší může být poznat jejich přirozené potřeby. Ti v řadě případů ve svém volném čase vykonávají celou řadu aktivit, kterým neříkají „dobrovolnická činnost“, jsou jejich koníčkem. A mohou být za svoji záslužnou činnost velkým vzorem pro druhé.