Proběhla listopadová CSR Snídaně na téma Work life balance

16. 11. 2015

Na listopadové CSR snídani se sešli zástupci z velkých korporací, malých a středních podniků, Ministerstva práce a sociálních věcí i neziskových organizací.

V úvodu snídaně vystoupila Hanka Krejčí, která před třemi lety založila Baby Office, coworkingové centrum pro maminky s dětmi. Po letech zkušeností přiznává, že maminkám se ne vždy chce zpět do zaměstnání, a že přes nabídku zaměstnavatele nejsou ochotny opouštět roli maminky a jakousi komfortní zónu.

Proto Baby Office motivuje zaměstnavatele, aby udržovali pravidelný kontakt s maminkami (i tatínky) na mateřské a rodičovské dovolené, a aby se Work life balance stalo celofiremní kulturou. Hanka Krejčí zdůraznila, že by se manažeři měli zamyslet nad tím, co skutečně “jejich” rodiče potřebují, a nevycházeli z obecně deklarovaných požadavků na sdílená pracovní místa, ale také na zkrácené úvazky, flexibilní pracovní dobu či firemní školku. Jejich rodiče totiž mnohdy mohou potřebovat zcela něco jiného k tomu, aby se vrátily do zaměstnání a současně se nemusely frustrovat z toho, že nedostatečně plní rodičovskou roli.

V tomto kontextu padla i zajímavá čísla, např. že v ČR je pouze 9 % zkrácených úvazků, v Nizozemsku až 70 %. Zajímavým řešením mohou být i tzv. dětské skupiny, které začínají vznikat v rámci zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Daniela Vašíčková z Worklife Agency hovořila o tom, jaké formy podpory rodičů firmy zavádějí a jaké jsou možnosti dotačních titulů na zavádění těchto opatření do firem.

Ministerstvo práce a sociálních věcí aktuálně vyhlašuje výzvy na podporu zakládání dětských skupin a zřizování firemních školek a apeluje na firmy i neziskové organizace, aby těchto dotací využívaly (více k výzvě zde).

Jana Šmejkalová ze společnosti Briklis hovořila o Montessori mateřské škole, kterou jejich firma v Táboře podporuje. V diskuzi jsme přicházeli na možnosti, jak může strojírenská firma s majoritou zaměstnanců mužů aktivně podporovat právě aktivity spojené s Work life balance a zmiňovanou mateřskou školkou. Firemní školka i dětská skupina může být výhodnějším benefitem právě pro tatínky, kteří ráno rozvážejí děti do škol a školek. Tatínkům je možné nabídnout v rámci interního předpisu např. týden volna po narození dítěte nebo např. den, kdy mohou do zaměstnání přivést své děti.

Firmy mohou v rámci Work life balance navazovat i velice funkční partnerství s neziskovými organizacemi, které mohou mít větší napojení na rodiče. Ty mnohdy lépe znají jejich potřeby z pohledu „rodičovského“ a mají zaběhnuté programy prorodinné politiky.

Zajímavá byla i diskuze nad problémy tzv. sendvičových generací, kdy se lidé v produktivním věku starají nejen o své děti, ale i o své rodiče. Zaměstnavatelé často vůbec nevědí, že jejich zaměstnanci jsou právě v takové situaci a nemají k tomu přizpůsobeny interní procesy.

Work life balance je o našich potřebách, o tom, abychom zůstávali lidmi, abychom prožívali role, do kterých v životě vstupujeme. O potřebách i o pocitech, které přináší. Musíme však o nich se zaměstnavateli hovořit, bez toho nejsou schopni hledat udržitelná řešení.