Proběhlo inspirativní setkání členů Asociace společenské odpovědnosti

17. 5. 2015

Květnový společensky odpovědný networking A-CSR dalece přesáhl síťování za účelem navázání obchodních či fundraisingových kontaktů.

Odpolednem na téma „Zdravé pracoviště ve všech ohledech (zralé, komunikující, vybalancované, svobodné, nediskriminující…) provázel humanocentrista, Petr Skondrojanis.

Skvělí řečníci, Libor Malý (buddhista, filantrop, zakladatel LMC a štědré sociální sítě Hearth.net), Martin Černohorský (ex umožňovač Etnetera a propagátor svobody nejen v práci, který na veřejnosti vystoupil poprvé po dvou letech od odpojení), Láďa Trpák (ledoborec, který prolamuje cestu, vizionář a spoluzakladatel ZOOT), Tereza Havrlandová (vitariánka, zakladatelka Lifefood a propagátorka „živé stravy“) v úvodu vytvořili prostor, kde vznikaly synapse, které přítomné posouvaly dál, směřovaly, otevíraly, něčemu novému učily, motivovaly ke změně postojů a zaběhnutých vzorců.

Celý odpolední zážitek nás vracel k tomu, že společenská odpovědnost je o vnitřním nastavení nás lidí, je o tom dokázat v sobě najít člověka, který sebe vnímá jako součást celku a k tomu celku cítí odpovědnost. Téma Zdravé pracoviště s tímto přímo souvisí, protože pracoviště je ekosystémem, ve kterém se byznys děje a pokud cítíme odpovědnost k tomu ekosystému a radost z toho, že jsme jeho součástí, víme, proč jsme jeho součástí a je pro nás bezpečný, pak se mohou vize stávat skutečností.

Po úvodních vystoupeních následoval networking a řešení konkrétních výzev v rámci pracovních hnízd na téma Zdravý kancelářský život (Office yoga), Workl-life Balance (Worklife Agency), Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP), Svoboda v práci (Etnetera) a Vztahy na pracovišti (T&CC).

Přítomní si zacvičili Office yogu, zdravé občerstvení zajistil sociální podnik Kavárna Mezi řádky. Mobilní dětský koutek v přízemí Impact Hub Praha obstaral Baby Office.

Fotogalerii z akce zobrazíte zde.

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je nezisková organizace, která tvoří platformu, jež sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy stovky společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti firmy, neziskové organizace, sociální podniky, školy, veřejnou správu i jednotlivce. A-CSR funguje v Česku dva roky a začátkem dubna se zároveň stala hostitelskou organizací Národní sítě Global Compact Česká republika. Mezi členy Asociace jsou například IKEA, T-Mobile, AXA, Kofola, Karlovarské minerální vody, Mandarin Oriental Prague, ZOOT, Nový prostor či Anglo-americká vysoká škola.