8 Důstojná práce
a ekonomický růst

Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny

Inspirace z Česka

Zlatá práce

Projekt Zlatá práce pomáhá najít práci lidem po padesátce. Zájemcům o práci poskytuje bezplatné poradenství při sepsání životopisu a přípravě na pohovor. Také navazuje spolupráce s firmami, které hledají nové zaměstnance a podporují diverzitu ve svých pracovních týmech. Uchazeče o práci s firmami propojují a pomáhají jim najít zaměstnání, kde si váží jejich zkušeností. Nadace Krása pomoci se věnuje tématu proměny pracovního trhu v souvislosti se stárnutím populace.

více

Index investiční gramotnosti

Češi a Češky se v investičních znalostech rok od roku zlepšují. Investiční gramotnost se zlepšuje také napříč generacemi, nejrychleji své aktuální manko ve znalostech dohání mladí lidé do 35 let. Stále nám však chybí sebevědomí – za nepříliš nebo zcela neznalého investora se označují dvě třetiny Čechů. Vyplývá to z posledního Indexu investiční gramotnosti, který vypracovala investiční platforma Portu na základě výzkumu agentury IPSOS.

více

Café Therapy

Café Therapy vzniklo v roce 2005 jako první sociální podnik v ČR typu WISE (work integration social enterprise). Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním 133 klientů SANANIMu. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody. V Café Therapy se v tréninkovém programu učí pracovním návykům, za svou práci zde dostávají obvyklou mzdu a pokračují v komplexním programu resocializace.

více

Inspirace ze zahraničí

Clean Clothes Campaign

Móda je o představivosti, kreativitě a sebevyjádření. Ale v zákulisí je to také zdrcující práce pro oděvní dělníky, kteří vyrábějí naše oblečení. Výroba oděvů se za posledních 50 let radikálně posunula směrem ke globálnímu jihu, a to kvůli módním značkám využívajícím globalizující se ekonomiku a levnější mzdové náklady. Labor Behind the Label pracuje v rámci celosvětové sítě Clean Clothes Campaign, aby se přímo spojili s pracovníky ve výrobních zemích a upozornili na jejich naléhavé případy a jejich stížnosti módním značkám, které přímo těží z jejich práce.

více

Rozvoj kapacit pracovní síly

Rambøll Danmark se spojil s Dánskou agenturou pro mezinárodní rozvoj, aby poskytoval školení a poradenství nejméně rozvinutým a rozvojovým zemím. Interdisciplinární kurzy trvají obvykle tři týdny a pokrývají témata, jako je účetnictví a finanční výkaznictví, zadávání veřejných zakázek, boj proti korupci a rozhodování o decentralizaci. Stěžejní činností je rozvoj kapacity pracovních sil veřejných institucí přispívajících k ekonomickému rozvoji v daných zemích.

více

InvestEd

Filipínský projekt InvestEd poskytuje půjčky na vzdělání vysokoškolským studentům, kteří v běžném systému nemají šanci získat půjčku. Speciální algoritmus InvestEd pro hodnocení úvěrového rizika dělá to, co banky nemohou – předpovědět pravděpodobnost schopnosti studenta splácet půjčku na základě jeho dosavadních studijních úspěchů. Nadějní studenti tak dostanou možnost vystudovat a následně si najít důstojnou práci ve svém oboru, čímž podpoří i ekonomický růst státu. Projekt také umožnil veřejnosti investovat své peníze do programu studentských půjček.

více

Aktuality na téma SDG 8

Prodeje fairtradového kakaa a banánů meziročně rostly, fairtradová káva zaznamenala v roce 2023 poprvé pokles

Přejít na článek

Co je to Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CS3D)?

Přejít na článek

Za čtyřnohými zachránci květin i nejférovější kávou: Oslava Mezinárodního dne biodiverzity ve středních Čechách

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Naučte se, jak správně hospodařit a starat se o rodinné finance.

  1
 • V práci požadujte bezpečné pracovní podmínky.

  2
 • Zjišťujte si původ zboží, které kupujete.

  3
 • Podporujte místní podniky doma i v zahraničí.

  4
 • Nakupujte v místě bydliště od lokálních producentů.

  5

Co můžete udělat jako firma

 • Využívejte zdroje s ohledem na jejich udržitelnost, používejte recyklované materiály.

  1
 • Buďte spravedliví při odměňování zaměstnanců.

  2
 • Odstraňte jakoukoli diskriminaci zaměstnanců.

  3
 • Nabízejte zaměstnancům spravedlivé podmínky a požadujte stejný postup i u vašich dodavatelů (placená dovolená, rodičovské příspěvky, smysluplná pracovní doba).

  4
 • Věnujte se podnětům a stížnostem zaměstnanců.

  5
 • Podnikejte eticky, zavádějte pravidla v souladu s mezinárodním právem.

  6

Podcíle

Udržovat ekonomický růst na hlavu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí, zejména minimálně 7procentní růst HDP ročně v nejméně rozvinutých zemích

Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce

Podporovat politiky orientované na rozvoj, které podporují produktivní činnosti, vytváření důstojných pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podporují vznik a růst mikropodniků, malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím zpřístupňování finančních služeb

Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země

Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci

Do roku 2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují

Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, skoncovat s moderními formami otroctví a s obchodováním s lidmi a dosáhnout zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 odstranit dětskou práci ve všech jejích formách

Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen, a lidí s nebezpečným povoláním

Do roku 2030 navrhnout a realizovat politiky podpory udržitelného cestovního ruchu, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Posílit kapacitu domácích finančních institucí na podporu a rozšíření přístupu k bankovnictví, pojišťovnictví a finančním službám pro všechny

Zvýšit podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pro rozvojové země, zejména těch nejméně rozvinutých, mimo jiné prostřednictvím programu „Prohloubený integrovaný rámec obchodní technické asistsence pro nejméně rozvinuté státy (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF)

Do roku 2020 rozvinout a uvést v život globální strategii pro zaměstnávání mladých a realizovat Globální pakt pro pracovní místa Mezinárodní organizace práce

zpět na SDGs