4 Kvalitní
vzdělání

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Inspirace pro děti

Knihy každý měsíc

Vzdělání a nezávislost je to nejlepší, co svým dětem můžete dát už dnes. Flowers & Dinosaurs University každý měsíc pošle vašemu dítěti dvě knihy, které jeho osobnost budou rozvíjet tak, aby se v budoucnu neztratilo. Kromě nápaditého a nenásilného vzdělání dostanete i smysluplnou, zábavnou a skvělou příležitost být spolu.

více

Globální rozvojové vzdělávání

Jednání každého z nás ovlivňuje prostředí, v němž žijeme my, i lidé na druhém konci planety. Pomocí globálního rozvojového vzdělávání otevírá ADRA tato témata na školách a přibližuje je široké veřejnosti. Děti a mladé lidi bere jako aktivní členy společnosti, kteří přijímají odpovědnost za sebe i svou budoucnost. Rozvíjí odpovědnost mladé generace ve vztahu k sobě, k druhým i k životnímu prostředí. Podporuje účast mladých lidí na rozhodovacích procesech.

více

Earth Cubs

Earth Cubs se zrodil z touhy, aby se záchrana planety stala zábavnou, vzrušující a dosažitelnou i pro ty nejmenší z nás. Inspiruje děti k učení se o světě a jeho problémech, a to prostřednictvím zábavných a interaktivních her a videí. Pochopitelnou formou učí děti ve věku od 3 do 7 let o světě a ukazuje jim, že i ony samy mohou významně změnit svět.

více

Inspirace ze zahraničí

Irská škola na měsíc vyměnila domácí úkoly za dobré skutky

Navzdory kontroverzním, ale přesvědčivým důkazům, že domácí úkoly mají minimální přínos pro dítě a berou rodinám hodnotný společně prožitý čas, tráví děti stále více hodin učením mimo školu. Irská škola Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin se odhodlala k radikálnímu kroku. Na konci roku 2019 upustila od tradičních domácích úkolů a namísto toho motivuje žáky každý den vykonat nějaký dobrý skutek. V pondělí mají oslovit starší osobu. V úterý pomáhají doma a ujímají se nějaké domácí práce. Ve středu mají možnost udělat jakýkoliv dobrý skutek, který se jim zamane. Čtvrtky jsou věnovány aktivitám, které posílí jejich mentální zdraví.

více

BRICK Education

Kio Kit od společnosti BRICK Education představuje jednoduché a elegantní řešení, které pomáhá a rozvíjí školství v rozvojových zemích. Vzdělávací programy jsou využitelné kdekoli, v mžiku dokážou proměnit obyčejnou třídu v moderní digitální učebnu. Umožňují tak výhody digitálního světa přímo uprostřed Afriky. Tablety jsou vybaveny bateriemi s dostatečnou kapacitou a jsou tak přizpůsobeny podmínkám venkovských oblastí. Projekt funguje na více než 100 místech v 17 zemích, kde mají tisíce dětí díky němu přístup k digitálním vzdělávacím nástrojům, které jim pomáhají v učení.

více

Unilever

Společnost Unilever vzdělává své zákazníky, zejména v rozvojových zemích, kde lidem chybí informace o hygienických návycích. Prostřednictvím řady hygienických prostředků s názvem Lifebuoy propaguje společnost jednoduché návody na zvýšení hygieny. Příkladem je obyčejné mytí rukou, ústní hygiena či pití nezávadné pitné vody. Cílem této řady těchto produktů je zlepšit zdraví a spokojenost lidí v rozvojových zemích.

více

Inspirace z Česka

Česko.Digital

Česko.Digital je komunita více jak 2 800 expertních dobrovolníků - špičkových vývojářů, designérů, produktových a projektových manažerů, analytiků, marketérů a stratégů, kteří ve svém volném čase pro bono pomáhají neziskovým organizacím i státu a mění tak Česko k lepšímu. Za dobu své činnosti dobrovolníci společně s partnerskými organizacemi odvedli mnoho dobré práce.

více

Mezinárodní program Ekoškola

Z jedné městské čtvrti do celého světa, z dobrovolné iniciativy k uznání OSN. Mezinárodní program EKOŠKOLA, který v ČR zastřešuje Tereza, vzdělávací centrum, je příběhem škol, které už 15 let mění sebe a své okolí. Děti se v programu učí, že mohou samostatně ovlivnit dění ve škole a ve svém okolí ku prospěchu životního prostředí. Hledají slabé stránky své školy, společně navrhují řešení a opatření pak samy realizují. Ekoškola vytváří příjemnější, demokratičtější a přírodě bližší školu.

více

Grow with Google

Společnost Google se se svým projektem Grow with Google zaměřuje na vzdělávání v oblasti digitálních technologií již 5 let. Nyní se soustředí především na malé a střední podniky, startupy a jednotlivce, pro které připravila vzdělávací programy s velice pestrým zaměřením. Navíc jsou programy pro všechny účastníky zdarma. Od roku 2015 pomohl Grow with Google zdarma vyškolit 150 000 jednotlivců a firem a stanovil si ambiciózní závazek, a to do konce roku 2021 skrz Google programy a nástroje pomoci 130 000 českým firmám a jednotlivcům využívat internet k růstu svého podnikání, nalezení práce a rozvoji kariéry.

více

Soukromý: 6 lekcí na cestě ke kvalitnímu vzdělání

Většina světa považuje vzdělání za samozřejmost, ale pro někoho je složité dostat se vůbec do budovy školy. Které kroky musíme udělat, aby měl každý přístup ke vzdělání?

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG4

Firemní dětský koutek vs. dětská skupina: Rozhodující faktory pro firmu

Přejít na článek

Nedělejme dětem klauna. Zapojit je přináší úlevu

Přejít na článek

Co mohou pro lepší svět udělat děti

 • Běžte s rodiči do planetária, muzea nebo botanické zahrady.

  1
 • Darujte knížky do městské knihovny nebo dětského domova.

  2
 • Pomozte dětem z jiných zemí s učením češtiny v domovech mládeže či jinde.

  3
 • Zapište se na zájmové kroužky ve škole.

  4

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Vzdělávejte se po celý život, učte se nové věci.

  1
 • Učte děti vlídnosti a laskavosti.

  2
 • Zapojte se do individuálního doučování dětí ze znevýhodněného prostředí.

  3
 • Pomáhejte dětem s učením.

  4
 • Chraňte právo na vzdělání pro všechny.

  5
 • Naučte se rozeznávat fake news a oznamujte kyberšikanu.

  6
 • Zůstávejte informovaní.

  7

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte zaměstnancům takové podmínky, aby si mohli pro své děti dovolit minimálně základní vzdělání.

  1
 • Zařiďte možnost rodičovské dovolené. Dostatek času rodičů podporuje rozvoj dětí od raného dětství.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům školení a jiné aktivity pro jejich rozvoj.

  3

Podcíle

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs