4 Kvalitní
vzdělání

Zajistit rovný přístup k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny

Inspirace ze zahraničí

Irská škola na měsíc vyměnila domácí úkoly za dobré skutky

Navzdory kontroverzním, ale přesvědčivým důkazům, že domácí úkoly mají minimální přínos pro dítě a berou rodinám hodnotný společně prožitý čas, tráví děti stále více hodin učením mimo školu. Irská škola Gaelscoil Mhíchíl Uí Choileáin se odhodlala k radikálnímu kroku. Na konci roku 2019 upustila od tradičních domácích úkolů a namísto toho motivuje žáky každý den vykonat nějaký dobrý skutek. V pondělí mají oslovit starší osobu. V úterý pomáhají doma a ujímají se nějaké domácí práce. Ve středu mají možnost udělat jakýkoliv dobrý skutek, který se jim zamane. Čtvrtky jsou věnovány aktivitám, které posílí jejich mentální zdraví.

více

BRICK Education

Kio Kit od společnosti BRICK Education představuje jednoduché a elegantní řešení, které pomáhá a rozvíjí školství v rozvojových zemích. Vzdělávací programy jsou využitelné kdekoli, v mžiku dokážou proměnit obyčejnou třídu v moderní digitální učebnu. Umožňují tak výhody digitálního světa přímo uprostřed Afriky. Tablety jsou vybaveny bateriemi s dostatečnou kapacitou a jsou tak přizpůsobeny podmínkám venkovských oblastí. Projekt funguje na více než 100 místech v 17 zemích, kde mají tisíce dětí díky němu přístup k digitálním vzdělávacím nástrojům, které jim pomáhají v učení.

více

Unilever

Společnost Unilever vzdělává své zákazníky, zejména v rozvojových zemích, kde lidem chybí informace o hygienických návycích. Prostřednictvím řady hygienických prostředků s názvem Lifebuoy propaguje společnost jednoduché návody na zvýšení hygieny. Příkladem je obyčejné mytí rukou, ústní hygiena či pití nezávadné pitné vody. Cílem této řady těchto produktů je zlepšit zdraví a spokojenost lidí v rozvojových zemích.

více

Inspirace z Česka

AIESEC Česká republika

AIESEC, to je hlavně rozmanitost. Přáli byste si přivést kus světa až do vašeho města? Nebo byste radši sami vycestovali a pomohli, kde je to třeba? AIESEC Česká republika každoročně organizuje v mnoha městech a obcích vzdělávací projekt EDISON. EDISON přináší na základní a střední školy svěží vítr v podobě různorodých skupin zahraničních stážistů. Ti představují studentům svou zemi a kulturu a debatují o současných problémech. Mladí lidé starší 18 let už mohou spolupracovat s AIESEC na vyšší úrovni – jako stážisti. Mohou sami vyjet do více než 120 zemí světa jako dobrovolníci. Projektů na výběr je spousta: od výuky angličtiny na různých místech naší planety přes vzdělávání o ekologii po šíření povědomí o Cílech udržitelného rozvoje mezi dětmi. To všechno ve jménu kvalitního vzdělávání.

více

EY

Jedním ze základních pilířů společenské odpovědnosti společnosti EY je podpora vzdělávání mladých lidí. Proto se v EY rozhodli podpořit obecně prospěšnou společnost Nadání a dovednosti, která má za cíl pomáhat mladým lidem z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí uspět v osobním i profesním životě. Jednou z aktivit byla finanční podpora v rámci zaměstnanecké sbírky. Na čtyřměsíční mentoringový projekt Rozhled tak od EY putovalo 55 300 Kč. EY dále věnovalo dětem z dětských domovů 50 notebooků pro přípravu do školy.

více

SAP

Cílem SAP je poskytnout dětem a mládeži vzdělání v oblasti technologií. Proto se i v roce 2019 díky zapojení 72 zaměstnanců uskutečnilo více než 30 výukových workshopů, a to v rámci iniciativy Meet and Code navazující na projekt EU Code Week. Výuky se celkem zúčastnilo 564 dětí. Dokonce v 47 % to byly dívky a tentokrát se podařilo aktivně zapojit i několik učitelů, kteří přislíbili ve výuce dále pokračovat. Mladí lidé se během workshopů seznamovali s digitálním prostředím, z velké části se učili kódovat ve Scratchi. Tyto dovednosti jim zajisté poskytnou výhodu při uplatnění na pracovním trhu. Kromě každoroční úzké spolupráce s Czechitas v roce 2019 společnost SAP také podpořila IT tábor a víkendové akce pro děti v pěstounské péči organizace Rozum a cit. Záměrem akcí je děti zaujmout a zajistit, aby je programování bavilo, což se daří na výbornou.

více

6 lekcí na cestě ke kvalitnímu vzdělání

Většina světa považuje vzdělání za samozřejmost, ale pro někoho je složité dostat se vůbec do budovy školy. Které kroky musíme udělat, aby měl každý přístup ke vzdělání?

Přejít na článek

Aktuality na téma SDG4

Nadace ČEZ pomůže zlepšit sociální služby: neziskovým organizacím přispěje na rozvoj a vzdělávání

Přejít na článek

Co můžete udělat jako jednotlivec

 • Vzdělávejte se po celý život, učte se nové věci.

  1
 • Učte děti vlídnosti a laskavosti.

  2
 • Darujte knihy, které nepotřebujete.

  3
 • Zapojte se do individuálního doučování dětí ze znevýhodněného prostředí.

  4
 • Pomáhejte dětem s učením.

  5
 • Chraňte právo na vzdělání pro všechny.

  6
 • Naučte se rozeznávat fake news a oznamujte kyberšikanu.

  7
 • Zůstávejte informovaní.

  8

Co můžete udělat jako firma

 • Zajistěte zaměstnancům takové podmínky, aby si mohli pro své děti dovolit minimálně základní vzdělání.

  1
 • Zařiďte možnost rodičovské dovolené. Dostatek času rodičů podporuje rozvoj dětí od raného dětství.

  2
 • Zajistěte zaměstnancům školení a jiné aktivity pro jejich rozvoj.

  3

Podcíle

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci ukončili bezplatné, rovnoprávné a kvalitní primární a sekundární základní vzdělání, které bude mít odpovídající a efektivní studijní výsledky

Do roku 2030 zajistit, aby všechny dívky a chlapci měli možnost kvalitního rozvoje v raném dětství, aby měli přístup k předškolní péči a vzdělání tak, že budou připraveni pro základní vzdělávání

Do roku 2030 zajistit rovný přístup všech žen a mužů k cenově dostupnému a kvalitnímu odbornému, učňovskému a vyššímu vzdělání, včetně univerzitního

Do roku 2030 výrazně zvýšit počet mladých a dospělých, kteří mají příslušné dovednosti včetně technických a odborných, které budou předpokladem pro zaměstnání, důstojné pracovní zařazení a pro podnikání

Do roku 2030 eliminovat genderové nerovnosti ve vzdělávání a zajistit rovný přístup ke všem úrovním vzdělání a odborné přípravy pro znevýhodněné – osoby se zdravotním postižením, původní obyvatelstvo či ohrožené děti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni mladí a značná část dospělých mužů i žen dosáhli čtenářské a matematické gramotnosti

Do roku 2030 zajistit, aby všichni studenti získali znalosti a dovednosti potřebné k podpoře udržitelného rozvoje, mimo jiné prostřednictvím vzdělávání o udržitelném rozvoji a trvale udržitelném způsobu života, o lidských právech, genderové rovnosti, dále pomocí podpory kultury míru a nenásilí, globálního občanství i docenění kulturní rozmanitosti a příspěvku kultury k udržitelnému rozvoji

Vybudovat a vylepšit genderově citlivá vzdělávací zařízení, která budou vhodná pro děti i lidi se zdravotním postižením, a poskytnout bezpečné, nenásilné, inkluzivní a efektivní vzdělávací prostředí pro všechny

Do roku 2020 výrazně na celém světě rozšířit počet stipendií pro studenty z rozvojových zemí – zejména těch nejméně rozvinutých, malých ostrovních rozvojových a afrických států – pro zápis do vysokoškolského vzdělávání, učňovské přípravy a vzdělávacích programů v informačních a komunikačních technologiích, technologických, stavebních a vědeckých oborech v rozvinutých i rozvojových státech

Do roku 2030 výrazně zvýšit počty kvalifikovaných učitelů, a to i prostřednictvím mezinárodní spolupráce pro vzdělávání učitelů v rozvojových zemích, zejména těch nejméně rozvinutých, a malých ostrovních rozvojových státech

zpět na SDGs