Setkání Asociace společenské odpovědnosti se zahraničními hosty Českého fóra pro rozvojovou spolupráci

19. 10. 2018

Rozšiřování povědomí o Cílech udržitelného rozvoje, různorodé strategie neziskových organizací nebo prezentace vítězných projektů oceněných Cenami SDGs...

To bylo tématem společné schůzky Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS) s Asociací společenské odpovědnosti v Impact Hub Praha. Zástupci neziskových organizací z Česka, z Velké Británie, Estonska, Slovinska, Maďarska, Polska a Slovenska se přijeli na společné jednání inspirovat, jak co nejlépe ve svých oborech naplňovat Cíle udržitelného rozvoje. Výkonná ředitelka a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová představila vizi platformy společenské odpovědnosti a její hlavní cíle. Stěžejnímu projektu Asociace – Cenám SDGs – se podrobněji věnovala Karolína Tesárek. Zaměřila se na jednotlivé části letošního i loňského projektu Cen SDGs. Kromě vysvětlení každé z oceňovaných kategorií také podrobně popsala jednotlivé fáze komunikační kampaně.

Vítězný projekt Ceny České rozvojové agentury v rámci Cen SDGs 2018 přišla představit Ludmila Böhmová z neziskové organizace SIRIRI. Ocenění získali za program Škola hrou ve Středoafrické republice. V rámci něj organizace působí ve Středoafrické republice, kde pomáhá s vyučováním tamním učitelům a zároveň díky jednoduchým pomůckám rozvíjí znalosti dětí. Účastníci setkání si mohli osahat jedinou učební pomůcku, kterou děti v dané lokalitě v zemi mají: dřevěnou tabulku. Projekt Škola hrou ve Středoafrické republice učitelům poskytl mimo jiné ilustrovaný slabikář s živou abecedou, a to v místním jazyce sango.

Další úspěšný projekt Cen SDGs představila Tereza Dohnalová z MIWA (Minimum Waste). Firma vyhrála v Cenách SDGs 2018 první místo v kategorii Byznys, a to díky systému, který zajišťuje bezodpadovou cestu zboží od výrobce až do prodejny. Apeluje tak na eliminování obalových materiálů, které společnosti běžně nadužívají. MIWA využívá moderní technologie pro komfortní nákup a pro chytrý přehled o původu a kvalitě zboží.

V druhé části dopoledne následovala široká debat – mimo jiné o možném budoucím propojení států V4 (Visegrádské čtyřky) v agendě Cen SDGs, o propojování neziskových organizací a byznysu s cílem naplňování Cílů udržitelného rozvoje nebo o cestách získávání finančních prostředků na konkrétní projekty. „Setkání bylo pro FoRS a zástupce jeho partnerských platforem z osmi dalších zemí velmi zajímavé, ať už šlo o představení Cen SDGs, tak o vzájemnou diskusi o potenciálu posilovat spolupráci na implementaci agendy 2030, a to i na středoevropské úrovni a napříč společností – ať už jde o podnikatelský sektor, neziskové organizace nebo veřejnou správu,“ uvedl na závěr schůzky ředitel Českého fóra pro rozvojovou spolupráci Pavel Přibyl.