Setkání UN Global Compact se zahraniční účastí

7. 12. 2014

Koncem listopadu uspořádala Asociace společenské odpovědnosti v Impact Hub Praha neformální diskusi o UN Global Compact, kterého se zúčastnila více jak desítka vybraných převážně nadnárodních společností působících v ČR.

Předmětem diskuze byly hodnoty a přínosy, které UN Global Compact zapojeným firmám a organizacím přináší, a to na globální i lokální úrovni. Nejednalo se pouze o teoretické příklady, o svou vlastní zkušenost se podělil také zahraniční host, zástupce britské národní sítě Steve Kenzie.

Setkání zahájila krátká video zdravice vedoucího představitele národních sítí Walida Nagi z New Yorku, který popřál vznikající české národní síti do jejího začátku hodně štěstí. Poté byla v rychlosti představena organizace Global Compact, především však současná situace národní sítě v České republice. Status české národní sítě UN GC je v současnosti „vnikající“, cílem je získat ještě několik dalších významných signatářů principů Global Compact a oficiálně síť ustanovit s účastí vedení UN GC z New Yorku.

Proč v této snaze pokračovat a národní síť aktivovat, vysvětlil představitel britské sítě Steve Kenzie. Pohovořil o možnostech, které národní síť nabízí, mimo jiné o tzv. expertních skupinách, jež je možné v případě zájmu a potřeby vytvořit a mnoho dalších aktivitách, kterých se mohou členové národních sítí účastnit. Kenzie také uvedl, že ve Velké Británii představuje národní síť nejen prostor pro sdílení nápadů a zkušeností, ale rovněž nátlakovou skupinu, jejímž prostřednictvím lze měnit legislativní opatření např. v oblastech ochrany životního prostředí, lidských práv a pracovních podmínek v zemi.

Prezentaci Steva Kenzie o UN Global Comapct si můžete prohlédnout zde.

Velmi nás těší zájem všech zúčastněných a těšíme se na další setkání o UN Global Compact, tentokrát již u příležitosti oficiálního založení Národní sítě Global Compact Česká republika.

Založení Národní sítě Global Compact ČR je jednou z aktivit strategického dokumentu Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice, který přijala vláda ČR v usnesení č. 199 dne 2. dubna 2014.