Tři čtvrtiny Čechů si myslí, že byznys by se měl zapojit do plnění Cílů udržitelného rozvoje

11. 9. 2016

Výzkum agentury IPSOS realizovaný pro A-CSR ukazuje, že lidé očekávají zapojení vlády i byznysu do řešení globálních výzev.

Na Summitu Organizace spojených národů (OSN) o udržitelném rozvoji světa v New Yorku v září 2015 oficiálně přijalo 193 členských států Agendu pro udržitelný rozvoj 2030, která obsahuje i 17 Cílů udržitelného rozvoje (SDGs = Sustainable Development Goals). Země tak přichází s globální dohodou do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, dosáhnout genderové rovnosti a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Mezi státy, které dohodu přijaly, je i Česká republika.

Dle reprezentativního výzkumu, který realizovala v roce 2016 výzkumná agentura IPSOS s Asociací společenské odpovědnosti u příležitosti summitu UN Global Compact v Praze, jsou témata, na která SDGs cílí, pro českou populaci důležitá. V rámci globálních výzev Češi považují za nejdůležitější zabývat se zdravým a kvalitním životem (44 %), ochranou přírody (41 %), energetickým zajištěním (33 %) a podporou hospodářského růstu (33 %).

Vysokoškolsky vzdělaní lidé častěji volí za důležitý cíl boj se změnou klimatu (32 %) a zajištění udržitelné spotřeby a výroby (31 %), lidé s nižším vzděláním se častěji nechají oslovit tématy boje s chudobou a hladem (22 % a 33 %). Boj se změnou klimatu je nejčastěji tématem obyvatel středně velkých měst. Naopak za méně důležité považují Češi cíle zaměřené na snižování nerovností a upevňování postavení dívek a žen, stejně jako globální partnerství pro udržitelný rozvoj.

Čtyři pětiny Čechů si myslí, že by se česká vláda měla zapojovat do plnění Cílů udržitelného rozvoj a tři čtvrtiny si to myslí i o soukromém sektoru. Za klíčové aktéry k naplnění Cílů udržitelného rozvoje Češi nejčastěji považují vládu (72 %) a mezinárodní organizace (47 %), jako je například OSN nebo WHO. Více jak čtvrtina (29 %) vysokoškolsky vzdělaných vidí jako klíčovou roli byznysu.

„V SDGs vidí obchodní příležitosti i nejvlivnější výkonní ředitelé světových firem. Aktuální studie UN Global Compact a Accenture ukazuje, že 87 % z nich považuje SDGs za zásadní příležitost k přehodnocení přístupu k udržitelnosti a téměř polovina si myslí, že nejdůležitější roli ve snaze dosáhnout stanovených cílů bude mít privátní sektor,“ říká Lucie Mádlová, ředitelka Národní sítě Global Compact Česká republika a její hostitelské organizace Asociace společenské odpovědnosti.

„Zájem mladé generace v České republice o témata udržitelného rozvoje ukazuje, že to snad s budoucností nebude tak špatné“, říká k výsledkům Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos a dodává, „pro řešení budoucnosti si mladí uvědomují velký význam každého občana, ale zároveň očekávají i výraznější zapojení státu i byznysu. Prostě zapojit se musí všichni, říkají.“

I přestože jsou témata globálních cílů pro Čechy důležitá, z výzkumu vyplývá, že povědomí o SDGs je v Česku zatím malé: přes 70 % o Cílech udržitelného rozvoje nikdy neslyšelo.

Výsledky názorů české populace na Cíle udržitelného rozvoje ke stažení zde.